Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Archiwista na 1/2 etatu-rekrutacja zakończona

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie zatrudni Archiwistę na pół etatu

Nazwa stanowiskaArchiwista
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypół etatu
Znak referencyjnyARS/MŚ
Wymagania

 

 

 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku historia ze specjalnością archiwalną i zarządzanie dokumentacją lub wyższych studiów zawodowych, lub ukończona szkoła kształcąca w zawodzie technik archiwista;
 • znajomość Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z późniejszymi zmianami;
 • znajomość Rozporządzenia MKiDN z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość systemów kancelaryjnych;
 • wiedza z zakresu metodyki archiwalnej;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia podczas opracowywania zbiorów archiwalnych;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • zdolności organizacyjne;
 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej;
 • skrupulatność, bezkonfliktowość;
 • sumienność, odpowiedzialność;
 • wysoko rozwinięte zdolności personalne i interpersonalne
 • prawo jazdy kategorii B.
Obowiązki na stanowisku pracy
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego;
 • porządkowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z zasadami archiwalnymi i obowiązującymi przepisami metodycznymi;
 • stałe pogłębianie kwalifikacji zawodowych np. poprzez powtarzanie przeszkolenia na kursie archiwalnym;
Oferujemy
 •  umowę o pracę na pół etatu;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 20 września 2019 r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: ARS/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie

Dział Kadr

Ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Lub
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt. Data opublikowania: 05.07.2019 14:25:29
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2019 13:36:36
Autor: Roma Bakonyi
Licznik odwiedzin: 3906
Data Wytworzenia: 05.07.2019 14:23:54
Autor Tekstu: Roma Bakonyi

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Archiwista na 1/2 etatu 05.07.2019 14:25:29 Roma Bakonyi
Archiwista na 1/2 etatu 10.07.2019 09:27:48 Irena Wilczek
Archiwista na 1/2 etatu - rekrutacja przedłużona 02.08.2019 16:54:51 Irena Wilczek
Archiwista na 1/2 etatu - rekrutacja przedłużona 30.08.2019 16:25:01 Roma Bakonyi
Archiwista na 1/2 etatu - rekrutacja przedłużona 06.09.2019 09:34:45 Roma Bakonyi
Archiwista na 1/2 etatu- rekrutacja zakończona 30.10.2019 13:36:10 Roma Bakonyi