Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Archiwum – postępowania przetargowe

Tytuł dokumentu Data wykonania Wprowadzone przez
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 31.12.2020 13:55:04 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” 31.12.2020 11:07:59 Danuta Kamińska-Bania
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 04.12.2020 12:48:48 Wojciech Walczak
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach 20.11.2020 14:15:02 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Lato insurgentów…, Kopice… 19.11.2020 16:21:22 Danuta Kamińska-Bania
Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Śląskim w Katowicach 29.09.2020 10:23:23 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Counting Memories. Chiharu Shiota oraz Przypadki komunikacyjne 06.08.2020 10:49:27 Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem – w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 15.04.2020 13:04:45 Wojciech Walczak
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 12.03.2020 15:44:09 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach, numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-1/20 12.02.2020 11:20:25 Wojciech Walczak
Druk i oprawa trzech nakładów książek: Edmund Monsiel…, Teresa Murak…, Niezapomniane… 06.02.2020 15:41:05 Danuta Kamińska-Bania
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach 25.11.2019 13:14:22 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa czterech nakładów książek: Górny Śląsk z powietrza t. 1 i 2, Industria, Ikony architektury… 04.11.2019 09:36:19 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa i montaż rolet zewnętrznych przeciwsłonecznych na świetliku dachowym budynku Centrum Scenografii Polskiej 16.09.2019 14:16:39 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa i montaż układów klimatyzacji 11.09.2019 12:18:45 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa trzech nakładów książek: Edmund Monsiel…, Teresa Murak…, Niezapomniane… 13.08.2019 15:37:45 Danuta Kamińska-Bania
Prace remontowe w budynkach Muzeum Śląskiego w Katowicach 01.08.2019 14:24:58 Wojciech Walczak
Czyszczenie przewodów wentylacyjnych w budynkach Muzeum Śląskiego w Katowicach 24.07.2019 13:20:06 Wojciech Walczak
Wykonanie zabezpieczenia tymczasowego dachu Wieży ciśnień zlokalizowanej na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 31.05.2019 15:56:31 Wojciech Walczak
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Dekorator wnętrz… oraz Zajawka. Śląski hip-hop 1993-2003 26.04.2019 14:37:49 Danuta Kamińska-Bania
Remont i przebudowa pomieszczeń pracowniczych monitoringu i Działu Bezpieczeństwa w budynku administracyjnym Muzeum Śląskiego w Katowicach 13.02.2019 12:27:24 Wojciech Walczak
Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach 12.02.2019 12:44:45 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 05.02.2019 10:39:29 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie zabezpieczenia tymczasowego dachu Wieży ciśnień zlokalizowanej na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 27.12.2018 11:41:01 Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 oraz al. W. Korfantego 3 w Katowicach 10.12.2018 16:07:16 Danuta Kamińska-Bania
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach 10.12.2018 15:15:28 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa trzech nakładów książek: Bliskie nam…, Archiwum Powstań Śląskich, Mirosław Bałka – II postępowanie 05.12.2018 08:35:17 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa trzech nakładów książek: Bliskie nam…, Archiwum Powstań Śląskich, Mirosław Bałka – postępowanie unieważnione 22.11.2018 12:54:55 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa trzech nakładów książek: Reformacja katalog, Bracha L. Ettinger, Bedeker oraz nakładu kalendarza planszowego 23.10.2018 15:59:37 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie remontu dachów Warsztatu mechanicznego i Kuźni zlokalizowanych na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 24.07.2018 14:17:07 Wojciech Walczak
Druk i oprawa nakładu książki Męska rzecz 18.06.2018 12:24:58 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa i montaż przemysłowych osuszaczy kondensacyjnych w magazynach zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach 04.04.2018 15:50:38 Wojciech Walczak
Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach 29.03.2018 17:07:50 Wojciech Walczak
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach 23.03.2018 11:46:27 Wojciech Walczak
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach 07.03.2018 08:54:03 Wojciech Walczak
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania poprzemysłowych, zabytkowych budynków, zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzorów autorskich 16.02.2018 14:15:17 Danuta Kamińska-Bania
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 12.01.2018 14:45:32 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 05.01.2018 15:30:31 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 03.01.2018 13:56:58 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa nakładu książki Archiwum Powstań Śląskich 20.11.2017 15:31:37 Danuta Kamińska-Bania
Prace remontowe dotyczące naprawy nawierzchni typu makadam wraz z wykonaniem i naprawą istniejącego odwodnienia liniowego na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 26.10.2017 17:08:33 Danuta Kamińska-Bania
Prace remontowe dotyczące naprawy i malowania posadzek parkingu podziemnego i strefy wjazdowej w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 24.10.2017 11:54:31 Danuta Kamińska-Bania
Prace remontowe dotyczące naprawy i lakierowania posadzek Pandomo i Sikafloor oraz malowania, kafelkowania i położenie paneli szklanych w budynkach Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 11.10.2017 10:43:18 Danuta Kamińska-Bania
Prace zabezpieczające uszkodzone elementy konstrukcji i wykończenia budynku dawnej wieży ciśnień (obiekt nr 78) zlokalizowanej na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 05.10.2017 11:00:00 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa dwóch nakładów książek oraz druk kalendarza planszowego 02.10.2017 16:29:17 Danuta Kamińska-Bania
Całodobowa obsługa techniczna w budynkach Muzeum Śląskiego w Katowicach 27.09.2017 09:57:17 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa trzech nakładów książek oraz druk mapki 22.08.2017 12:47:59 Wojciech Walczak
Druk i oprawa pięciu nakładów książek oraz druk koła ratunkowego 11.07.2017 17:27:59 Wojciech Walczak
Wykonanie zagospodarowania skarpy wraz z robotami towarzyszącymi w sąsiedztwie budynku dawnej Stolarni na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 29.06.2017 16:19:06 Wojciech Walczak
Druk i oprawa nakładu książki: Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła polskich artystów działających w Paryżu w latach 1900–1939 z kolekcji prywatnych 05.05.2017 13:27:56 Wojciech Walczak
Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Śląskim w Katowicach 03.05.2017 12:52:24 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 21.04.2017 16:39:13 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Paweł Wróbel. Kroniki przedmieść, Jaroszek i duch starej kopalni 06.04.2017 16:06:04 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa cyfrowego średnioformatowego aparatu fotograficznego 16.03.2017 14:31:07 Wojciech Walczak
Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego dla rewitalizowanego budynku Łaźni Głównej w Muzeum Śląskim w Katowicach 15.03.2017 17:11:57 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa i montaż scen wraz z wyposażeniem dla rewitalizowanych budynków Łaźni Głównej i Stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach 14.03.2017 18:22:57 Danuta Kamińska-Bania
Wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 23.02.2017 17:00:35 Wojciech Walczak
Druk i oprawa nakładu książki Vladimir Birgus. Fotografia 26.01.2017 13:39:36 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 19.01.2017 12:04:43 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej dla rewitalizowanych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z terenem zewnętrznym 13.01.2017 14:58:20 Wojciech Walczak
Dostawa mebli 02.12.2016 15:56:32 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa spektrometru 22.11.2016 16:56:24 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej Stolarni na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 17.11.2016 12:25:40 Danuta Kamińska-Bania
Druk książek i materiałów promocyjnych MŚ-ZP-WW-333-31/16 28.10.2016 15:45:49 Wojciech Walczak
Dostawa mikroskopu MŚ-ZP-WW-333-30/16 28.10.2016 15:45:02 Wojciech Walczak
Dostawa mebli dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 14.10.2016 17:45:15 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie rozbudowania i wdrożenia istniejącego systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz jego integracja i wizualizacja programowa z systemami ochrony technicznej w Muzeum Śląskim w Katowicach 03.10.2016 16:25:14 Danuta Kamińska-Bania
Druk wraz oprawą pięciu nakładów książek, tj.: katalogów wystaw: Dani Karavan (wraz płytą DVD), Piękno monumentalne. Stanisław Popławski – rzeźba, Kanon i remix – Józef Szajna, Świadomość lalki (…) 22.07.2016 15:35:25 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu fotogrametrycznego 22.07.2016 11:18:37 Wojciech Walczak
Dostawa sprzętu specjalistycznego 22.07.2016 11:00:44 Wojciech Walczak
Dostawa sprzętu multimedialnego 22.07.2016 10:30:24 Wojciech Walczak
Roboty budowlane obejmujące uporządkowanie terenu północnego w rejonie budynków Warsztatu Mechanicz-nego i Kuźni Muzeum Śląskiego przy ulicy T. Dobrowol-skiego 1 w Katowicach 21.07.2016 16:08:36 Danuta Kamińska-Bania
Roboty budowlane obejmujące wykonanie miejscowych napraw i lakierowania posadzki PANDOMO w budynkach Muzeum Śląskiego zlokalizowanych przy ulicy T. Dobro-wolskiego 1 w Katowicach 21.07.2016 14:53:54 Wojciech Walczak
Wykonanie zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej w sąsiedztwie realizowanego parkingu naziemnego jednokondygnacyjnego oraz robót budowlanych towarzyszących na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śl. 14.07.2016 18:01:33 Danuta Kamińska-Bania
Produkcja filmów promocyjnych dotyczących II etapu rewitalizacji dawnej kopalni „Katowice” dla Muzeum Śląskiego w Katowicach” 27.06.2016 09:24:00 Danuta Kamińska-Bania
Roboty budowlane obejmujące wykonanie: malowania ścian, kafelkowania ścian, okładzin ze stali oraz miejscowych napraw i lakierowania posadzki PANDOMO w budynkach Muzeum Śląskiego 15.06.2016 14:11:03 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu i wyposażenia fotograficznego dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 10.06.2016 11:05:27 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, ale nie przekraczającej 12 Mg, przeznaczonego do transportu dzieł sztuki. Numer postępowania: MŚ-ZP-WW-333-18/16 31.05.2016 11:27:18 Danuta Kamińska-Bania
Produkcja filmów reportażowych dokumentujących realizację projektu: Szychta Kreatywna w Muzeum Śląskim. Społeczne aspekty rewitalizacji 27.05.2016 19:09:06 Danuta Kamińska-Bania
Rozbudowa infrastruktury systemu indywidualnej ochrony zbiorów Piccolo, dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 17.05.2016 15:21:30 Wojciech Walczak
Ogł. o zamiarze zawarcia umowy: Wykonanie robót dodatkowych obejmujących zabezpieczenie skarpy w obrębie parkingu w ramach rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni 05.05.2016 15:14:17 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, ale nie przekraczającej 12 Mg, przeznaczonego do transportu dzieł sztuki 05.05.2016 13:47:50 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach, druk wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych 02.05.2016 16:23:21 Wojciech Walczak
Druk offsetowy i oprawa trzech nakładów książek: Letters on Silesia/Listy o Śląsku, Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880-2000, Obrazy światłem pisane 15.04.2016 15:48:14 Danuta Kamińska-Bania
Produkcja dwóch filmów: promocyjnego i informacyjnego dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 14.04.2016 18:03:13 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg ale nie przekraczającej 12 Mg, przeznaczonego do transportu dzieł sztuki MŚ-ZP-EG-333-5/16 30.03.2016 14:58:55 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 18.03.2016 11:08:34 Wojciech Walczak
Poprawa gospodarki wodnej wód opadowych pochodzących z powierzchni płaskich utwardzonych i nieutwardzonych na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 26.02.2016 12:57:12 Wojciech Walczak
Przeprowadzenie outdoorowej kampanii reklamowej Muzeum Śląskiego przy wykorzystaniu nośników typu citylight 24.02.2016 11:00:16 Wojciech Walczak
Projekt i realizacja edukacyjnej wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej Stolarni na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 11.02.2016 15:58:30 Wojciech Walczak
Wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 08.02.2016 14:12:54 Danuta Kamińska-Bania
Świadczenie usług operatora telefonicznego wraz z wykonaniem przyłączy na potrzeby centrali p. poż 15.01.2016 14:13:59 Danuta Kamińska-Bania
Świadczenie usług w zakresie obsługi szatni 08.01.2016 10:53:20 Danuta Kamińska-Bania
Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Śląskim w Katowicach – zamówienie uzupełniające”, nr postępowania MŚ-ZP-ZB-333-3/1/15 18.12.2015 14:36:44 Wojciech Walczak
Druk offsetowy publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 14.12.2015 09:55:13 Danuta Kamińska-Bania
Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłowych czynnika cieplnego dla potrzeb budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T.Dobrowolskiego 1 09.12.2015 15:07:56 Wojciech Walczak
Druk cyfrowy z efektem rastra offsetowego i oprawa dwóch nakładów tytułów książek: Nowa twórczość Michała Litkiwa, Vivat Insita. Władysław Grygny. Nieznany Nikomu 02.12.2015 16:58:49 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów dla Muzeum Śląskiego 02.12.2015 16:33:32 Wojciech Walczak
Druk offsetowy publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 25.11.2015 17:23:39 Danuta Kamińska-Bania
Świadczenie usług telefonicznych i dostępu do Internetu dla Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z wykonaniem przyłączy niezbędnych do realizacji tych usług, w tym na potrzeby centrali p. poż. – z podz 25.11.2015 12:53:06 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa źródeł światła dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 20.11.2015 16:04:16 Wojciech Walczak
Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Śląskim w Katowicach 07.11.2015 17:21:58 Wojciech Walczak
Świadczenie usług obejmujących: „Kwalifikowaną ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach i konwojowanie” 07.11.2015 10:02:06 Danuta Kamińska-Bania
Doposażenie maszynowni chłodu i wymiennikowni ciepła w budynku głównym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 06.11.2015 16:26:02 Danuta Kamińska-Bania
Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku Łaźni Głównej i Stolarni na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 04.11.2015 14:03:12 Wojciech Walczak
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Druk cyfrowy z efektem rastra offsetowego i oprawa dwóch nakładów tytułów książek: Nowa twórczość Michała Litkiwa, Vivat Insita. Władysław Grygny. Nieznany Nikomu 04.11.2015 12:43:35 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie i wdrożenie systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz rozbudowa infrastruktury systemu indywidualnej ochrony zbiorów Piccolo 27.10.2015 14:16:17 Wojciech Walczak
Druk offsetowy i oprawa książki wraz z wykonaniem płyt DVD pt.: Modry. Leon Tarasewicz 23.10.2015 17:53:09 Danuta Kamińska-Bania
Poprawa gospodarki wodnej wód opadowych pochodzących z powierzchni płaskich utwardzonych i nieutwardzonych na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 20.10.2015 12:24:01 Danuta Kamińska-Bania
Druk offsetowy i cyfrowy wraz z oprawą publikacji książkowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach – z podziałem na trzy części 15.10.2015 15:29:22 Danuta Kamińska-Bania
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO NA POTRZEBY MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 14.10.2015 12:02:39 Wojciech Walczak
Opracowanie programu konserwatorskiego i dokumentacji projektowej na odrestaurowanie zabytkowej wieży szybu Warszawa 09.10.2015 14:58:03 Wojciech Walczak
Poprawa gospodarki wodnej wód opadowych pochodzących z powierzchni płaskich utwardzonych i nieutwardzonych na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 01.10.2015 14:50:36 Wojciech Walczak
Druk offsetowy i cyfrowy wraz z oprawą publikacji wydawniczych Muzeum Śląskiego – z podziałem na części 28.09.2015 14:03:47 Danuta Kamińska-Bania
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Dostawa samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 8 Mg, do transportu dzieł stuki 22.09.2015 12:40:52 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania komory fumigacyjnej w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach 22.09.2015 10:08:47 Danuta Kamińska-Bania
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Dostawa samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 8 Mg, do transportu dzieł stuki – unieważnione 17.09.2015 15:24:12 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu elektrotechnicznego do oświetlenia wystawy Triennale plakatu 07.09.2015 13:36:22 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa komory fumigacyjnej do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 21.08.2015 17:10:33 Danuta Kamińska-Bania
Świadczenie usług tragarskich na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach 18.08.2015 09:35:23 ?ukasz Dzi?bek
Dostawa urządzeń pomiarowych do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 13.08.2015 12:24:55 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu technicznego do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 13.08.2015 08:40:57 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu technicznego do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 28.07.2015 17:22:23 Danuta Kamińska-Bania
Świadczenie usług tragarskich na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach 28.07.2015 14:29:13 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 10.07.2015 17:06:43 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa komory fumigacyjnej wraz z robotami niezbędnymi do zainstalowania komory w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach 10.07.2015 15:45:52 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu AGD i technologii kuchni do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 16.06.2015 15:46:06 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu i wyposażenia fotograficznego i do digitalizacji do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 11.06.2015 14:21:38 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu konferencyjnego, reklamowo-bibliotecznego i technicznego do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 10.06.2015 15:09:29 Danuta Kamińska-Bania
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i wyposażnia konserwatorskiego do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 22.05.2015 14:57:36 Danuta Kamińska-Bania
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i doposażenie istniejącego systemu instalacji klimatyzacji w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego (…) 20.05.2015 17:02:11 Danuta Kamińska-Bania
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia – Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Muzeum Śląskiego, na wagonach tramwajowym należących do Tramwajów Śląskich S.A. 19.05.2015 15:56:55 Danuta Kamińska-Bania
Przetarg nieograniczony na druk offsetowy wejściówek dla Muzeum Śląskiego 04.05.2015 16:36:13 Danuta Kamińska-Bania
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i wyposażnia konserwatorskiego do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 24.04.2015 12:53:35 Julia Kaźmierczak
Regulamin konkursu ofert na najem lokalu gastronomicznego – restauracji 23.04.2015 11:34:08 Julia Kaźmierczak
Przetarg nieograniczony na Dostawę samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 8 t, przeznaczonego do transportu dzieł sztuki 22.04.2015 14:49:35 Żaneta Biros
Przetarg niograniczony na dostawę i montaż kompleksowego systemu kasowego wraz z urządeniami dla nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 21.04.2015 16:05:20 Julia Kaźmierczak
Przetarg nieograniczony na Wykonanie i wdrożenie systemu łączności radiowej dla obiektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 16.04.2015 23:37:14 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na Wykonanie wykończenia ścian ekspozycyjnych wraz z pracami towarzyszącymi na potrzeby wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach 15.04.2015 17:25:26 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na Druk offsetowy i oprawa dwóch tytułów książek: Igrzysko Boże. Zbigniew Podsiadło. Fotografia; Górny Śląsk a I wojna światowa 10.04.2015 18:46:35 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na Dostawę samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 8 t, przeznaczonego do transportu dzieł sztuki 09.04.2015 16:58:00 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na Wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 31.03.2015 15:48:45 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na Plakatowanie do wystaw i wydarzeń Muzeum na słupach ogłoszeniowych w Katowicach, Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Sosnowcu oraz Krakowie 26.03.2015 17:35:53 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na Druk offsetowy i oprawa dwóch tytułów książek: Igrzysko Boże. Zbigniew Podsiadło. Fotografia; Górny Śląsk a I wojna światowa 24.03.2015 15:59:49 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na Wykonanie przebudowy ścian ekspozycyjnych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach 20.03.2015 19:03:13 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na Druk materiałów promocyjno-informacyjnych oraz wystawienniczych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 19.03.2015 17:11:13 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na Wykonanie systemu wzmacniania sygnału GSM dla obiektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 10.03.2015 15:41:24 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na wykonanie systemów oświetlenia ekspozycyjnego, monitoringu i prezentacji obrazów na potrzeby wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach 05.03.2015 16:37:29 Julia Kaźmierczak
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice (…) 05.03.2015 16:09:23 Julia Kaźmierczak
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług transportu specjalistycznego na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach 03.03.2015 17:32:51 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 26.02.2015 15:48:17 Julia Kaźmierczak
Przetarg nieograniczony na druk materiałów promocyjno-informacyjnych oraz wystawienniczych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 26.02.2015 14:56:28 Julia Kaźmierczak
Ogłoszenie o zamiarze zawrcia umowy – przeprowadenie kampanii promocyjnych Muzeum Śląskiego w telewizji emitowanej w wagonach tramwajowych 26.02.2015 13:59:30 Julia Kaźmierczak
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu AV wraz z oprogramowaniem do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 25.02.2015 08:49:07 Julia Kaźmierczak
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług transportu specjalistycznego na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach 20.02.2015 16:29:36 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony na „Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Śląskim w Katowicach” 20.02.2015 14:36:05 Żaneta Biros
Przetarg nieograniczony n a Wykonanie prac aranżacyjno-budowlanych w zakresie wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach 12.02.2015 16:59:16 Julia Kaźmierczak
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli wraz z montażem w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach 03.02.2015 10:55:45 Danuta Kamińska-Bania
Przetarg nieograczniony na przeprowadzenie outdoorowej kampani reklamowej Muzeum Śląskiego przy wykorzystaniu nośników typu citylight 22.01.2015 13:20:02 Julia Kaźmierczak
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego dla projektu pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni (…) 08.12.2014 15:47:58 Julia Kaźmierczak
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach. 25.11.2014 09:00:00 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk offsetowy i oprawę trzech tytułów książek. 04.11.2014 11:53:59 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach 22.10.2014 15:24:31 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk offsetowy i oprawę dwóch tytułów książek: Teatralium. Malarstwo, literatura, teatr; Äneolithikum und Frühbronzezeit im Raum der Oberen Oder. 16.10.2014 11:20:50 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk cyfrowy z efektem rastra offsetowego i oprawę książki: „Vivat Insita. Byt niebytu. Twórczość Władysława Wałęgi”. 03.09.2014 10:48:19 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 28.08.2014 10:54:59 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie wystawy stałej Historii Górnego Śląska w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach 27.08.2014 10:11:01 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk cyfrowy z efektem rastra offsetowego i oprawę książki: „Vivat Insita. Byt niebytu. Twórczość Władysława Wałęgi”. 22.08.2014 13:06:46 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk i oprawę książki: „Siła dokumentu. Stanisław Jakubowski. Fotografia”. 19.08.2014 08:52:07 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk offsetowy i oprawę dwóch tytułów książek: Ubieranki-cacanki. Przepis na kostium i Szczerze. Linoryty Jana Nowaka. 25.06.2014 13:09:06 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż Wysatwy Stałej Centrum Scenografii Polskiej 12.06.2014 09:53:55 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż Wysatwy Stałej Centrum Scenografii Polskiej 19.04.2014 12:17:46 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk materiałów informacyjno-promocyjnych Muzeum Śląskiego w Katowicach. 09.04.2014 13:15:03 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług transportowych na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach. 31.03.2014 12:16:57 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. 05.03.2014 15:28:33 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach 27.02.2014 10:52:23 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk materiałów promocyjno-informacyjnych Muzeum Śląskiego w Katowicach. 10.01.2014 14:06:41 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa całodobowej ochrony obiektów nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 03.12.2013 12:38:50 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie konserwatorskie do ekspozycji elementów zabytkowej armaty 8,8 cm mod. 37 ze zbiorów Muzeum Śląskiego. 28.11.2013 11:15:50 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach 14.11.2013 15:53:43 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk offsetowy i oprawę publikacji: Architektura Katowic w latach międzywojennych. 23.10.2013 11:59:05 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk cyfrowy z efektem rastra offsetowego i wykonanie oprawy publikacji: Na granicy iluzji. Malarstwo Reginy Jędrzejkowskiej. 22.10.2013 10:57:21 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk cyfrowy z efektem rastra offsetowego i wykonanie oprawy publikacji. 11.10.2013 11:31:12 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu dot. roboty budowlanej na wykonanie zabezpieczenia fasady i jej zwieńczeń przy al. Korfantego 02.10.2013 15:51:07 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie outdoorowej kampanii reklamowej Muzeum Śląskiego przy wykorzystaniu nośników typu citylight. 30.09.2013 15:55:44 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk i oprawę trzech tytułów książek: 7 wymiarów scenografii; Lale, misie, koniki… Zabawki w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach; Jaroszek i Pani Muza. 25.09.2013 15:30:50 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup systemu ewidencji z użyciem kodów kreskowych do Nowego Muzeum. 17.09.2013 12:45:28 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zewnętrznej izolacji fundamentów budynku 29.08.2013 12:30:48 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację metalowych zabytków ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach. 02.07.2013 09:36:29 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk cyfrowy i oprawę publikacji pt. Niewidomi i sztuka. 25.06.2013 12:07:04 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektów Muzeum Śląskiego znajdujących się w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 24.06.2013 15:04:55 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację metalowych zabytków ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach 17.06.2013 11:11:11 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa energii elektrycznej na rzecz Muzeum Śląskiego 07.06.2013 09:27:22 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk cyfrowy niskonakładowy i oprawę publikacji pt. Niewidomi i sztuka. 04.06.2013 11:20:48 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację kostiumów teatralnych i elementów ubioru ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach 06.05.2013 13:58:57 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie konserwacji książek, dokumentów, rysunków, tory i fotografii ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach 11.03.2013 14:10:49 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na plakatowanie do wystaw i wydarzeń Muzeum na słupach ogłoszeniowych. 08.02.2013 14:05:53 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk offsetowy i oprawę jednego tytułu książki. 24.01.2013 11:32:21 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk wraz z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach. 08.01.2013 14:33:57 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk wielkoformatowy wraz z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach. 03.01.2013 14:08:12 Dorota Tomal
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Opel Zafira 28.11.2012 11:55:53 Danuta Kamińska-Bania
„Wykonanie rekonstrukcji lewego pomostu i bariery zabezpieczającej zabytkowego silnika parowego wyciągu górniczego szybu „Bartosz”, oraz wykonanie uzupełnień w podłodze maszynowni” 22.11.2012 13:36:33 Dorota Tomal
Ogloszenie o zamowieniu na Roboty przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego ETAP 2 15.11.2012 14:30:57 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zestawu do skanownia 3D 31.10.2012 15:43:41 Katarzyna Szedzielorz
Przeprowadzenie prac konserwatorskich samochodu Fiat 126p ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach 25.10.2012 12:57:28 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie projektu oraz dokumentacji wykonawczej systemu informacji wizualnej nowej siedziby Muzeum Śląskiego 23.10.2012 16:08:22 Danuta Kamińska-Bania
Ogłoszenie o zamówieniu na druk offsetowy i oprawę trzech tytułów książek. 17.10.2012 13:40:21 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na całodobową usługę fizycznej ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 (część północna). 12.10.2012 14:23:30 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie prac konserwatorskich samochodu Fiat 126p ze zbiorów Muzeum Śląskiego 09.10.2012 14:51:23 Danuta Kamińska-Bania
Ogloszenie o zamówieniu na dostawę zestawu do skanowania 3D 09.10.2012 13:11:01 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na całodobową usługę fizycznej ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach przy al. W. Korfantego 3 05.10.2012 15:14:22 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach 19.09.2012 13:30:13 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk i oprawę czterech tytułów książek. 12.09.2012 15:39:11 Dorota Tomal
Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej w zakresie zagospodarowania północnej części terenu byłej kopalni Katowice oraz adaptacji istniejących obiektów na cele kulturalne 24.08.2012 15:59:18 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu na zadanie: „Druk i oprawa trzech tytułów książek: Boże Narodzenie w sztuce, Rzeźba. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Scenografia 6D”. 31.07.2012 12:06:18 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację fotografii zabytkowych i klisz szklanych ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. 12.07.2012 12:23:18 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na druk i oprawę dwóch tytułów książek: Śladami Rzymian po Polsce i Dopełnienie konieczne. Śląskie fotografki 10.07.2012 14:49:03 Justyna Gola
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację mebli zabytkowych i obiektów z drewna ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. 05.07.2012 14:29:47 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:„Przeprowadzenie kampanii reklamowych Muzeum Śląskiego na nośnikach outdoor”. 21.06.2012 10:43:42 Dorota Tomal
Konkurs na scenariusz wystawy stałej historii Górnego Śląska w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach 15.06.2012 15:10:11 Justyna Gola
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację fotografii zabytkowych i klisz szklanych oraz papierów zabytkowych i kabury skórzanej ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. 14.06.2012 10:09:16 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej na potrzeby reklamy na tramwaju 31.05.2012 11:14:58 Justyna Gola
Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. 24.05.2012 13:08:16 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:Druk i oprawa trzech książek:VIVAT INSITA. Adam Niezgorski,Śląskie Prace Prehistoryczne, T.7 oraz Ziemie Górnego Śląska od epoki kamienia do wczesnego Średniowiecza” 23.04.2012 15:47:51 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie badań i przeprowadzenie prac konserwatorskich dwóch obiektów muzealnych. 12.04.2012 12:06:23 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń biurowych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 19.03.2012 14:37:47 Justyna Gola
Ogłoszenie o zamówieniu: Druk i oprawa trzech publikacji: Teatr w przestrzeni miejskiej, Jan Nowak oraz Swoboda wypowiedzi twórczej. Sztuka słowacka 1980-2010 10.02.2012 15:04:50 Justyna Gola
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 03.02.2012 15:33:19 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Plakatowanie do wystaw i wydarzeń wystaw Muzeum Śląskiego na słupach ogłoszeniowych w Katowicach, Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Sosnowcu oraz Krakowie”. 25.01.2012 10:01:00 Dorota Tomal
Ogloszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk cyfrowy na działania promocyjne Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 30.12.2011 10:36:16 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 29.12.2011 11:14:07 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk offsetowy na działania promocyjne Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 22.12.2011 15:59:32 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 14.12.2011 15:20:34 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk materiałów promocyjnych Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 14.12.2011 09:47:31 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk i oprawa publikacji Żywoty Górnoślązaków równoległe”. 07.12.2011 13:25:03 Dorota Tomal
Ogłoszenie postępowania na zadanie: Całodobowa usługa ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 28.11.2011 15:00:56 Justyna Gola
Ogłoszenie o zamówieniu 28.11.2011 14:58:37 Justyna Gola
Ogloszenie o zamówieniu na zadanie: Druk i oprawa publikacji: Jaroszek cz. 1 i 2, Śląskie miejsca oraz druk pocztówek i zakładek Jaroszek 09.11.2011 10:15:36 Justyna Gola
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Całodobowa usługa ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 28.10.2011 15:14:46 Justyna Gola
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa samochodu osobowego dla przewozu 7 osób tj. kierowca + 6 pasażerów 26.10.2011 15:21:35 Justyna Gola
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Całodobowa usługa fizycznej ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach przy al. W. Korfantego 3”. 20.10.2011 15:35:07 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu na zadanie: „Druk i oprawa publikacji: Raj nieutracony”. 17.10.2011 13:04:46 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk i oprawa dwóch publikacji: Piękno dotyku. Koncepcje piękna w antyku i renesansie oraz Piękno dotyku. Poznanie dotykowe w sztukach plastycznych”. 05.10.2011 09:04:41 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk i oprawa publikacji: ONI – rola oraz aspekt artystyczny w twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Materiały pokonferencyjne”. 28.09.2011 09:04:30 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 16.09.2011 14:49:59 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Druk i oprawa publikacji: „W obcym kraju… Wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku w latach 1920–1922 29.08.2011 15:00:55 Justyna Gola
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk i oprawa publikacji: W kadrze sceny. Scenografie teatralne Jerzego Skarżyńskiego”. 21.07.2011 15:10:56 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Przeprowadzenie outdoorowej kampanii informacyjno-promocyjnej Muzeum Śląskiego przy wykorzystaniu nośników typu bilboard 12m²”. 18.07.2011 10:05:38 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Przeprowadzenie outdoorowej kampanii informacyjno-promocyjnej Muzeum Śląskiego przy wykorzystaniu nośników typu bilboard 12m²”. 30.06.2011 08:55:26 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie:„Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłowych czynnika cieplnego dla potrzeb budynku Muzeum Śląskiego”. 24.05.2011 12:08:06 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Przeprowadzenie kampanii reklamowych Muzeum Śląskiego na nośnikach outdoor”. 11.05.2011 11:43:46 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej na potrzeby akcji Powstańczy tramwaj”. 05.05.2011 15:06:00 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk i oprawa publikacji: Śląskie sacrum, Vivat Insita. Maria Wnęk oraz Wille miejskie Katowic”. 14.04.2011 14:21:46 Dorota Tomal
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zadanie: Druk i oprawa publikacji: „Malarstwo polskie 1800-1945. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 09.03.2011 12:31:37 Dorota Tomal
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zadanie: Druk i oprawa publikacji – „Giesche”. Fabryka Porcelany 1923-1945 oraz Stany graniczne. Fotografia Arkadiusza Goli. 25.02.2011 12:56:42 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Druk i oprawa publikacji: „Malarstwo polskie 1800-1945. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 22.02.2011 16:39:17 Dorota Tomal
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zadanie: „Druk Informatora Muzealnego”. 11.02.2011 09:30:23 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Druk i oprawa publikacji: „Giesche”. Fabryka Porcelany 1923–1945 oraz Stany graniczne. Fotografia Arkadiusza Goli 09.02.2011 16:06:03 Justyna Gola
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zadanie: Druk i oprawa dwóch katalogów wystaw: „Życie codzienne” i „Impresje Mikołowskie”. 02.02.2011 11:00:55 Dorota Tomal
Pytanie i odpowiedź oraz zmiany treści SIWZ w postępowaniu na zadanie: „Druk Informatora Muzealnego”. 24.01.2011 09:31:01 Dorota Tomal
Odpowiedzi na pytania i zmiany treści SIWZ na zadanie: Druk i oprawa dwóch katalogów wystaw: „Życie codzienne” i „Impresje Mikołowskie”. 20.01.2011 15:23:36 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk Informatora Muzealnego”. 20.01.2011 12:29:38 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Druk i oprawa dwóch katalogów wystaw: „Życie codzienne” i „Impresje Mikołowskie”. 14.01.2011 15:02:12 Dorota Tomal
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej na II część,w postępowaniu na zadanie: „Dostawa artykułów biurowych,materiałów eksploatacyjnych,papieru na potrzeby Muzeum Śl. w Katowicach”. 04.01.2011 12:21:14 Dorota Tomal
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie: „Druk cyfrowy, druk wielkoformatowy na działania promocyjne Muzeum śląskiego w Katowicach”. 21.12.2010 08:56:51 Dorota Tomal
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Budowa Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 17.12.2010 15:50:11 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk offsetowy na działania promocyjne Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 17.12.2010 11:52:47 Dorota Tomal
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. „Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papieru na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 15.12.2010 11:55:38 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Roboty przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego ETAP 1” 08.12.2010 15:38:53 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk cyfrowy, druk wielkoformatowy na działania promocyjne Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 29.11.2010 12:02:50 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papieru na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 19.11.2010 10:40:13 Dorota Tomal
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie: „Całodobowa usługa ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach, Al. W. Korfantego 3”. 16.11.2010 09:00:29 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Druk i oprawa katalogu – „Ach, co to był za ślub… Śląskie zwyczaje i obrzędy weselne w XIX i XX wieku”. 09.11.2010 15:58:34 Dorota Tomal
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie:„Całodobowa usługa ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. Kopalniana 6”. 09.11.2010 12:08:31 Dorota Tomal
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie: Druk i oprawa katalogu wystawy – Szlaki pielgrzymkowe Ślązaków. Od Góry Św. Anny po Santiago de Compostela”. 27.10.2010 08:30:41 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pt. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 21.07.2010 14:39:39 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk i oprawa katalogu Eros a’la naive oraz druk opaski na książkę”. 16.07.2010 13:23:43 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: ” Druk i oprawa publikacji – Secesja i jej górnośląskie formy”. 22.06.2010 09:47:24 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Druk offsetowy” 11.06.2010 10:42:21 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Budowa Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 30.04.2010 14:53:48 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na : „Usługę druku i oprawy trzech publikacji: książki i dwóch katalogów wystaw”. 21.04.2010 13:19:06 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na : „Usługę druku i oprawy dwóch katalogów wystaw”. 02.03.2010 09:32:25 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę druku offsetowego na rok 2010. 10.02.2010 15:18:00 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę druku cyfrowego na rok 2010. 28.01.2010 12:51:49 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę druku wielkoformatowego na rok 2010. 25.01.2010 14:37:05 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na „Usługę druku Informatora Muzealnego na rok 2010”. 13.11.2009 11:12:35 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na „Usługę druku i oprawy publikacji: Secesja i jej górnośląskie oblicza”. 29.10.2009 10:49:34 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę druku dwóch katalogów 02.10.2009 14:03:02 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług całodobowej ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. Kopalniana 6. 11.09.2009 12:13:45 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę koksu opałowego i miału węglowego dla Muzeum Śląskiego 10.08.2009 12:17:22 Dorota Tomal
Usługa druku i oprawy trzech katalogów wystaw 26.05.2009 15:58:00 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na: „Usługę druku i oprawy publikacji: Janusz Spyra Żydowskie gminy wyznaniowe na Śląsku Austriackim” 25.03.2009 16:03:58 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elekt.obejmującą sprzedaż oraz zapewnienie usług dystrybucji dla obiektów na terenie byłej Kopalni „Katowice”przy ul.Kopalnianej6,będących własnością Muz.Śl. 09.03.2009 12:23:28 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektr.obejmująca sprzedaż oraz zapewnienie usług dystrybucji dla obiektów na terenie byłej Kopalni”Katowice”przy ul.Kopalnianej6,będących własnością Muz.Śl. 17.02.2009 14:28:44 Dorota Tomal
Zmiany w SIWZ na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaz oraz zapewnienie usług dystrybucji dla budynku Muzeum Śląskiego Al. W. Korfantego 3 17.02.2009 10:23:52 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz zapewnienie usług dystrybucji dla budynku Muzeum Śląskiego Al. W. Korfantego 3 17.02.2009 10:20:20 Dorota Tomal
Zmiany do SIWZ na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz zapewnienie usług dystrybucji dla budynku Muzeum Śląskiego Al. W. Korfantego 3 16.02.2009 15:09:03 Dorota Tomal
Zawiadomienie o wyniku postępowania na usługę druku Informatora Muzealnego 10.02.2009 08:08:42 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz zapewnienie usług dystrybucji dla budynku Muzeum Śląskiego Al. W. Korfantego 3 05.02.2009 11:55:54 Dorota Tomal
Odpowiedzi na pytania do postępowania na usługę druku Informatora Muzealnego 22.01.2009 12:24:33 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę druku Informatora Muzealnego 20.01.2009 15:47:59 Dorota Tomal
Usługa druku i oprawy 3-ch katalogów wystaw 30.12.2008 13:13:56 Dorota Tomal
Ogłoszenie na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz jej dystrybucję dla budynku Muzeum Śląskiego Al. W. Korfantego 3 02.12.2008 12:54:18 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na druk i oprawę 3 publikacji 13.11.2008 15:10:35 Dorota Tomal
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na dostawę i uruchomienie w Muzeum Śl. mobilnych wentylatorów nawilżających i oczyszczających powietrze 05.11.2008 08:15:09 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu-druk i oprawa 3 publikacji MŚ/Wydawnictwa/2008 03.11.2008 10:41:04 Dorota Tomal
Ogłoszenie na dostawę i uruchomienie w Muzeum Śl. mobilnych wentylatorów nawilżających i oczyszczających powietrze 30.10.2008 13:56:32 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu MŚ/OCHRONA/PN/I/01/2008 13.10.2008 08:34:25 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę koksu opałowego (II postępowanie) 10.10.2008 12:42:34 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu MŚ/OCHRONA/PN/II/01/2008 07.10.2008 09:08:34 Dorota Tomal
Unieważnienie postępowania na dostawę koksu opałowego 02.10.2008 17:06:38 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa miału węglowego 25.09.2008 16:49:37 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa koksu opałowego 25.09.2008 16:46:58 Dorota Tomal
Ogłoszenie o zamówieniu Druk i oprawa publikacji MŚ/Wydawnictwa/05/I/2008 07.08.2008 12:22:15 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu „Remont wieży wyciągowej szybu Bartosz” 29.07.2008 09:18:54 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi-Druk i oprawa publikacji 07.07.2008 09:11:58 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty Budowlane-Wyburzenia 02.07.2008 10:15:15 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu DRUK i OPRAWA publikacji 28.05.2008 09:38:31 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Druk i oprawa publikacji 03.03.2008 15:00:33 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Druk folderów do wystaw 03.03.2008 14:57:48 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Druk i oprawa publikacji 21.01.2008 14:27:03 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Druk Informatora Muzealnego 21.01.2008 14:23:44 Krzysztof Pasek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa MŚ/NG/IZ/02/PN/2007 Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU wg zasad FIDIC oraz wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 21.12.2007 11:13:16 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane 17.09.2007 10:55:50 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu 01.08.2007 15:41:53 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o zamówieniu sprawa MŚ/Wydawnictwa/PN/I/2007 27.03.2007 12:40:04 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na Zakup usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach… nr sprawy MŚ/T01/PN/07 14.03.2007 11:13:55 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Informator-I/2006 26.01.2007 12:10:18 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O ZAMÓWIENIU MŚ/OCHRONA/II/02/2006 05.12.2006 15:45:32 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NG/ODWIERTY/PEU/01/2006 14.11.2006 13:01:10 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY MŚ/KOKS/PU/01/2006 13.11.2006 14:00:33 Krzysztof Pasek
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2006 13:22:40 Krzysztof Pasek
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2006 13:21:40 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NG/KANALIZACJA/01/2006 07.11.2006 14:19:27 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa MŚ/OCHRONA/01/2006 06.11.2006 14:46:01 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa MŚ/OCHRONA/02/2006 06.11.2006 14:43:16 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oznaczenie sprawy: MŚ/Okna-Drzwi/PU/01/2006 06.11.2006 13:33:04 Krzysztof Pasek
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowanie NG/ODWIERTY/PEU/01/2006 02.11.2006 10:07:05 Krzysztof Pasek
Zawiadomienie o wyborze najkorzysztniejszej oferty postępowanie MŚ/KOKS/PU/01/2006 02.11.2006 10:05:38 Krzysztof Pasek
Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.10.2006 14:41:08 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o konkursie na: Wykonanie koncepcji architektonicznej głównego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach 30.10.2006 12:01:37 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 19.10.2006 15:23:28 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 03.10.2006 13:19:13 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O ZAMÓWIENIU 03.10.2006 13:02:38 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 02.10.2006 11:41:54 Krzysztof Pasek
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.09.2006 11:19:07 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 25.09.2006 11:03:45 Krzysztof Pasek
Zawiadomienie o wyniku postępowania 25.09.2006 10:17:40 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 22.09.2006 09:49:18 Krzysztof Pasek
Zawiadomienie o wyniku postępowania NG/Z3/P/02/2006 21.09.2006 11:52:35 Krzysztof Pasek
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania sprawa NG/Z7/PU/08/2006 na: Wykonanie zabezpieczeń części istniejących budynków zabytkowych przeznaczonych do zachowania na terenie byłej kopalni przy ul. Kopalnianej 6 w Katowicach 19.09.2006 13:59:22 Krzysztof Pasek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.09.2006 11:02:42 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o szacunkowej wartości poniżej 60tys. Euro na: Wykonanie zabezpieczeń części istniejących budynków zabytkowych przeznaczonych do zachowania na terenie byłej kopalni przy ul. Kopalnianej 6 w Katowicach 13.09.2006 12:44:59 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o szcunkowej wartości poniżej 60tys. euro na OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO TECHNOLOGII ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ LOKALNEJ STACJI WYMIENNIKÓW CIEP??A DLA CELÓW C.O. 13.09.2006 11:59:29 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 13.09.2006 11:21:10 Krzysztof Pasek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.09.2006 10:25:15 Krzysztof Pasek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.09.2006 08:39:02 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.09.2006 14:17:42 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia 05.09.2006 14:11:20 Krzysztof Pasek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.09.2006 14:08:07 Krzysztof Pasek
Informacja o zapytaniu i wyjaśnienie dot. zapytania skierowanego do Zamawiającego w związku z postępowaniem NG/Z2II/P/07/2006 Wykonanie rewaloryzacji wieży wyciągowej Warszawa 01.09.2006 12:06:46 Krzysztof Pasek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.09.2006 12:00:07 Krzysztof Pasek
Informacja o zapytaniu i wyjaśnienie dot. zapytania skierowanego do Zamawiającego w związku z postępowaniem NG/Z3/P/02/2006 31.08.2006 12:10:20 Krzysztof Pasek
Informacja o zapytaniu i wyjaśnienie dot. zapytania skierowanego do Zamawiającego w związku z postępowaniem NG/Z3/P/02/2006 29.08.2006 12:37:24 Krzysztof Pasek
Informacja o pomyłce pisarskiej w SIWZ dot. postępowania na: Wykonanie usług składu tekstów w języku polskim” 24.08.2006 09:50:34 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60TYS. EURO NA WYKONANIE US??UG SK??ADU TEKSTÓW… 22.08.2006 15:48:19 Krzysztof Pasek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.08.2006 11:39:31 Krzysztof Pasek
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.08.2006 11:38:05 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w trybie przetargu ograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 tys. Euro na WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGOI TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZENIESIENIE BUDYNKU NR 36 WARSZTAT RYMARZA….. 10.08.2006 13:34:08 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 10.08.2006 12:55:10 Krzysztof Pasek
Informacja o unieważnieniu postępowania 09.08.2006 12:23:06 Krzysztof Pasek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.08.2006 13:05:35 Krzysztof Pasek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.08.2006 13:03:58 Krzysztof Pasek
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 07.08.2006 13:19:39 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 60 TYS. EURO NA:WYKONANIE REWALORYZACJI WIEŻY WYCIAGOWEJ WARSZAWA 04.08.2006 14:52:25 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 03.08.2006 13:40:36 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60tys Euro na: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO I TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZENIESIENIE BUDYNKU NR 36 „WARSZTAT RYMARZA”…. 01.08.2006 13:28:49 Krzysztof Pasek
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 27.07.2006 14:39:51 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60tys. Euro na:Wykonanie remontu pomieszczeń w oddziale Muzeum Śląskiego-Centrum Scenografii Polskiej 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 19.07.2006 14:30:19 Krzysztof Pasek
Informacja o unieważnieniu postępowania na: „Wykonanie remontu pomieszczeń w oddziale Muzeum Śląskiego-Centrum Scenografii Polskiej 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2” 17.07.2006 13:45:53 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 137 tys. Euro na WYKONANIE EKSPERTYZ KONSERWATORSKICH I EKSPERTYZ KONSTRUKCYJNYCH WSZYSTKICH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZACHOWANIA I ADAP 05.07.2006 12:36:01 Krzysztof Pasek
Informacja o unieważnieniu postępowania na: „Wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji z dostosowanie do pełnienia funkcji wystawienniczej budynku nr 34 Maszynowni szybu Bartosz – część I ” 04.07.2006 10:19:01 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. Euro na: Wykonanie remontu pomieszczeń w oddziale Muzeum Śląskiego-Centrum Scenografii Polskiej 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 30.06.2006 11:29:56 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ograniczonego na:„WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ I HYDROGEOLOGICZNEJ TERENU INWESTYCJI ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTÓW UTYLIZACJI ISTNIEJĄCYCH SKAŻEŃ W TRYBIE USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWI 26.06.2006 14:08:18 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 tys. Euro na WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO REWALORYZACJI Z DOSTOSOWANIEM DO PE??NIENIA FUNKCJI WYSTAWIENNICZEJ BUDYNKU NR 34, MASZYNOWNI SZYBU BARTOSZ- CZ 24.05.2006 13:33:31 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro, na: Wykonanie adaptacji części budynku administracyjnego A… 22.05.2006 14:41:20 Danuta Kamińska-Bania
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO na wyburzenie budynków przemysłowych 16.05.2006 12:40:40 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO 16.05.2006 12:34:09 Krzysztof Pasek
OG??. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGR. O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO, na dostawę koksu opałowego wraz z transportem do siedziby Muzeum Śląskiego 22.12.2005 08:24:46 Danuta Kamińska-Bania
OG??. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO, na kompleksową ochronę budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Korfantego 08.12.2005 09:12:24 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO, na kompleksową ochronę terenu Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach 07.12.2005 09:11:37 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO, z dn. 08.09.2005r, na druk i oprawę katalogu 08.09.2005 08:59:43 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO, z dn. 02.09.2005r., na: fabrycznie nowy samochód osobowy rok produkcji 2005 02.09.2005 12:19:01 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO, z dn. 22.08.2005r. 22.08.2005 09:49:03 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO z dnia 12.08.2005r. 12.08.2005 08:56:40 Janusz Gawron
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO, z dn. 05.08.2005r. 04.08.2005 11:37:16 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 60.000,- EURO, z dn.25.07.2005r. 25.07.2005 08:53:41 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO 14.03.2005 08:52:21 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO z dn. 04.01.2005r. 07.01.2005 10:50:32 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dn. 21.12.2004r. 07.01.2005 10:48:52 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dn. 22.11.2004r. 07.01.2005 10:47:55 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dn. dn. 19.04.2004r. 07.01.2005 10:46:45 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dn. 17.11.2003r. 07.01.2005 10:42:27 Danuta Kamińska-Bania
OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dn. 26.09.2003r. 07.01.2005 10:40:50 Danuta Kamińska-Bania
Ilość wszystkich dokumentów: 404
Ostatnio modyfikowany dokument w kategorii: Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach
Data modyfikacji dokumentu: 03.03.2021 14:01:24
Ilość odwiedzin kategorii: 3656