Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 8 sierpnia 2006 r.
 
 
 
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) w imieniu Muzeum Śląskiego w Katowicach, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk i oprawę publikacji Spis zespołów (zbiorów) Archiwum Państwowego w Katowicach i oddziałów zamiejscowych Zestawił i wstępem opatrzył Edward Długajczyk (ISBN 87-87455-94-6) wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. ul. Mikołowska 100a 40-065 Katowice.
Uzasadnienie
 
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 3 oferty. Po przeprowadzeniu badania ofert i wykonania wszystkich czynności, jakie przewiduje Ustawa, Zamawiający stwierdził, że oferta spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego oraz jako, że jedynym kryterium wyboru była najniższa cena  oferta przedstawia najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert, wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.


Data opublikowania: 08.08.2006 13:05:35
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:17:47
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 538