Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. Euro na: Wykonanie remontu pomieszczeń w oddziale Muzeum Śląskiego-Centrum Scenografii Polskiej 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa: MUZEUM ŚLĄSKIE

 

Adres pocztowy

 

Ulica: Al. Wojciecha Korfantego 3

Miejscowość:  KATOWICE  

Kod pocztowy: 40-005

Województwo: ŚLĄSKIE

Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Moroń, Krzysztof Pasek

Telefon: 032 258 56 61-3, 032 251-57-14

e-mail:dyrekcja@muzeumslaskie.pl

Fax: 0 32 258 56 61-3 wew. 326, 032 259 98 04

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeumslaskie.pl/bip/kategoria_8.html

 

 

Rodzaj Zamówienia: US??UGI

Kod CPV: 45453000-7, 45432114-6 45442100-8

 

Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Wykonanie remontu pomieszczeń w oddziale Muzeum Śląskiego-Centrum Scenografii Polskiej 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2

 

Kryteria oceny oferty

 

100% CENA

 

Terminy

 

Termin składania ofert: 17.07.2006 r. godz. 10.00

 

 

Miejsce składania ofert:

 

Muzeum Śląskie, al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice pokój 405 piętro IVData opublikowania: 30.06.2006 11:29:56
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:21:22
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 554
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonanie remontu pomieszczeń w oddziale Muzeum Śląskiego-Centrum Scenografii Polskiej 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 327 30.06.2006 11:31:28

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Dodanie pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30.06.2006 11:33:04 Krzysztof Pasek