Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Znak sprawy: MŚ-ZP-DKB-261-5/20

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertą w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. 

Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

Ofertę sporządzoną w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze – pokój nr A.2.10.Data opublikowania: 20.11.2020 14:15:02
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2021 14:00:41
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 288
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu nr 613236-N-2020 137 20.11.2020 14:09:35
SIWZ nr MŚ-ZP-DKB-261-5-20 wraz z załącznikami 196 20.11.2020 14:09:49
Załączniki nr 1, 3 i 4 do SIWZ w wersji edytowalnej 150 20.11.2020 14:10:00
Informacja z otwarcia ofert - o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 129 01.12.2020 11:45:06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 132 07.12.2020 15:57:59

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach 20.11.2020 14:15:03 Danuta Kamińska-Bania
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach 01.12.2020 11:45:32 Danuta Kamińska-Bania
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach 07.12.2020 15:59:07 Danuta Kamińska-Bania

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach Zmiana załączników 20.11.2020 14:15:03 Danuta Kamińska-Bania
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach Zmiana załączników 01.12.2020 11:45:32 Danuta Kamińska-Bania
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach Zmiana załączników 07.12.2020 15:59:07 Danuta Kamińska-Bania