Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 28 września 2006 r.
 
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego MŚ/Wyd. – 26,27,28/2006prowadzonym przez Muzeum Śląskie w Katowicach al. W. Korfantego 3 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Drukarnię Archidiecezjalną ul. Wita Stwosza 11 Katowice.
 
Uzasadnienie
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 4 oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 25 376,00 zł brutto. Po przeprowadzeniu oceny i badania ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Drukarni Archidiecezjalnej ul. Wita Stwosza 11 Katowice z ceną brutto 10 736,00 zł.


Data opublikowania: 28.09.2006 11:19:07
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:00:06
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 451