Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Nr referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-20/17Data opublikowania: 03.01.2018 13:56:58
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2018 14:13:05
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 1543
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
ogłoszenie o zamówieniu_nr 2018-OJS001-000470-pl 504 03.01.2018 13:47:52
SIWZ 20-17 617 03.01.2018 13:48:31
Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ 671 03.01.2018 13:49:03
Załącznik 6A do SIWZ - harmonogram dla części A 300 03.01.2018 13:49:38
Załącznik 6B do SIWZ - harmonogram dla części B 286 03.01.2018 13:50:10
Załącznik 6C do SIWZ - harmonogram dla części C 306 03.01.2018 13:50:35
JEDZ 306 03.01.2018 13:51:06
Załączniki 1, 1A-1C, 4, 5A-5B do SIWZ w wersji edytowalnej 392 03.01.2018 13:56:23
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ 306 23.01.2018 17:06:42
2. Modyfikacja treści SIWZ oraz informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 277 30.01.2018 11:00:44
2.1 Załącznik nr 1 do modyfikacji - Wzór wykazu osób dla części A po modyfikacji 278 30.01.2018 11:02:20
2.2 Załącznik nr 2 do modyfikacji - Wzór umowy na część A zamówienia po modyfikacji 255 30.01.2018 11:06:37
2.3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr 2018-OJS022-046886-pl 262 01.02.2018 09:58:44
3. odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz zmiana SIWZ 286 06.02.2018 17:34:12
3.1 Załącznik nr 1 do modyfikacji - Formularz kalkulacyjny dla części A zamówienia po modyfikacji (Zał. 1A do SIWZ) 270 06.02.2018 17:34:42
3.1 Załącznik nr 1 do modyfikacji - Formularz kalkulacyjny dla części A zamówienia po modyfikacji (Zał. 1A do SIWZ) - wersji edytowalnej 328 06.02.2018 17:35:41
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - z otwarcia ofert 316 15.02.2018 12:52:50
Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór) 243 15.02.2018 12:53:55
Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór - pdf) 239 15.02.2018 12:57:17
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części B zamówienia 274 28.02.2018 09:23:12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części C zamówienia 325 15.03.2018 17:23:02
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części A zamówienia 253 03.04.2018 10:24:01

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 03.01.2018 13:56:58 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 23.01.2018 17:07:48 Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 30.01.2018 11:09:43 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 01.02.2018 09:59:37 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 06.02.2018 17:36:41 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 15.02.2018 13:00:01 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 28.02.2018 09:24:16 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 15.03.2018 17:24:13 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 03.04.2018 10:24:25 Danuta Kamińska-Bania

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 03.01.2018 13:56:58 Danuta Kamińska-Bania
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ Dodanie pisma 23.01.2018 17:07:00 Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 30.01.2018 11:09:43 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 01.02.2018 09:59:37 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 06.02.2018 17:36:41 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 15.02.2018 13:00:01 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 28.02.2018 09:24:16 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 15.03.2018 17:24:13 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 03.04.2018 10:24:25 Danuta Kamińska-Bania