Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o zapytaniu i wyjaśnienie dot. zapytania skierowanego do Zamawiającego w związku z postępowaniem NG/Z3/P/02/2006

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 29 sierpnia 2006 r.
  
Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuję, że w dniu 29.08.2006 r. drogą faksową, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania NG/Z3/P/02/2006 dotyczące Załącznika nr 1 Przedmiar Robót.
Wykonawca „…zwraca się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w Książce Przedmiarów. Domniemany błąd dotyczy obmiarów wywozu gruzu w:
  1. Dz. Muzeum Śląskie bud. Nr 27, poz. 20, 21, 22-róznica wymiarów
  2. Dz. Muzeum Śląskie bud. Nr 77 II poz. 19 brak krotności=9
  3. Dz. Muzeum Śląskie bud. Nr 26 II poz. 24, 25, 27, 28-różnica wymiarów.”
 
WYJAŚNIENIE
 
 
Po analizie przedmiarów Zamawiający informuje, iż odnośnie pkt. 1 i 3 zapytania wykonawcy dot. różnicy wymiarów nie stwierdza nieścisłości.
Odnośnie pkt. 2 zapytania Wykonawcy dot. braku krotności=9 w przedmiarze dot. budynku nr 77 II poz. 19 należy przyjąć krotność=9
 
Jednocześnie informuję, że nie ulega przedłużeniu termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu i ustalony jest na dzień 5 września 2006 r. na godzinę 10:00.


Data opublikowania: 29.08.2006 12:37:24
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:10:09
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 449