Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego dla rewitalizowanego budynku Łaźni Głównej w Muzeum Śląskim w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


MŚ-ZP-DKB-333-7/17Data opublikowania: 15.03.2017 17:11:57
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 09:37:40
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 539
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu, dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego 318 15.03.2017 17:12:28
Dokumentacja przetargowa 276 15.03.2017 17:12:43
odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ 250 21.03.2017 12:25:29
Załącznik 1 do modyfikacji SIWZ - NOWY Formularz oferty 243 21.03.2017 12:26:06
Załącznik 2 do modyfikacji SIWZ - Wzór umowy po zmianach 253 21.03.2017 12:26:46
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana terminu składania ofert 251 21.03.2017 12:27:25
(2) odpowiedzi na pytania 262 23.03.2017 13:20:16
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (z otwarcia ofert) 265 27.03.2017 11:47:33
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (z otwarcia ofert) 253 27.03.2017 11:48:25
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 331 30.03.2017 16:16:23

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
dodanie dokumentacji przetargowej 15.03.2017 17:12:51 Danuta Kamińska-Bania
odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ 21.03.2017 12:27:57 Danuta Kamińska-Bania
odpowiedzi na pytania 23.03.2017 13:20:28 Danuta Kamińska-Bania
dodanie informacji z otwarcia ofert 27.03.2017 11:49:14 Danuta Kamińska-Bania
Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.03.2017 16:16:28 Danuta Kamińska-Bania