Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 14 września 2006 r.
 
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego MŚ/Wyd.-24/2005 prowadzonym przez Muzeum Śląskie w Katowicach al. W. Korfantego 3 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Ośrodek Wydawniczy Augustana Sp. z o.o. Pl. M. Lutra 3 43-300 Bielsko Biała.
 
Uzasadnienie
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 4 oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 3416,00 zł brutto. Dysponując jednak pulą środków finansowych przeznaczonych na usługi wydawnicze i poligraficzne, Zamawiający może przeznaczyć na druk i oprawę publikacji, będącej przedmiotem postępowania MŚ/Wyd.-24/2005, kwotę 4100,00 zł brutto. Biorąc pod uwagę, że wszystkie złożone oferty spełniają warunki postawione przez Zamawiającego jedynie oferta Ośrodka Wydawniczego Augustana Sp. z o.o. przedstawia najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert, dlatego też Zamawiający wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.


Data opublikowania: 14.09.2006 11:02:42
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:07:53
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 512