Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Muzeum Śląskie

Adres pocztowy:

Ulica:
al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-005  Województwo:  śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Antoni Strański, Krzysztof Pasek  Telefon: 032 258 56 61-3

e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl  Fax: 032 259 98 04

Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGOI TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZENIESIENIE BUDYNKU NR 36WARSZTAT RYMARZA NA MIEJSCEWSKAZANE W KONCEPCJI REWITALIZACJI BUDYNKU NR 48 WIEŻA CIŚNIEŃKOD CPV 74232000-4

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Po przeprowadzeniu badania wniosków o dopuszczenie do postępowania firma Usługi Dekarsko-Blacharskie i Budowlane Galas Piotr ul. Beskidzka 5/01 Świętochłowice jako jedyna złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniała wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w związku z tym została zaproszona do składania ofert. W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzeniu jej badania i wykonania wszystkich czynności, jakie przewiduje Ustawa, Zamawiający wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:
Usługi Dekarsko-Blacharskie i Budowlane Galas Piotr

Adres pocztowy:

Ulica: Beskidzka 5/01

Miejscowość: Świętochłowice Kod pocztowy: 41-608 Województwo: śląskie
  Data opublikowania: 13.09.2006 11:21:10
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:08:18
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 483