Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 07.08.2006 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177, z późniejszymi zmianami) w imieniu Muzeum Śląskiego w Katowicach, informuję, że w postępowaniu NG/Z8III/PEU/05/2006, o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie ekspertyz konserwatorskich i ekspertyz konstrukcyjnych wszystkich budynków i obiektów przeznaczonych do zachowania i adaptacji””, po przeprowadzonym badaniu i ocenie ofert jako najkorzystniejsza, wybrana została oferta firmy Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków .
 
Uzasadnienie
Po przeprowadzeniu badania wniosków o dopuszczenie do postępowania firma Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków jako jedyna złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniała wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w związku z tym została zaproszona do składania ofert. W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzeniu jej badania i wykonania wszystkich czynności, jakie przewiduje Ustawa, Zamawiający wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.


Data opublikowania: 07.08.2006 13:19:39
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:18:06
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 491