Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Zawiadomienie o wyborze najkorzysztniejszej oferty postępowanie MŚ/KOKS/PU/01/2006

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 2 listopada 2006 r.
 
  
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego MŚ/KOKS/PU/01/2006 naDostawę koksu opałowego grubego do siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” prowadzonym przez Muzeum Śląskie w Katowicach al. W. Korfantego 3 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez P.U.H. STANPOL-EX Export-Importul. Mickiewicza 20/84 41-400 Mysłowice
 
Uzasadnienie
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 2 oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 57 663,05 zł brutto. Po przeprowadzeniu oceny i badania ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę P.U.H. STANPOL-EX Export-Import ul. Mickiewicza 20/84 41-400 Mysłowice z ceną brutto 55 144,00 zł.


Data opublikowania: 02.11.2006 10:05:38
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:59:12
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 554