Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem – w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-261-1/20

Transmisja online z sesji otwarcia ofert będzie dostępna na ogólnodostępnym kanale, pod adresem: https://youtu.be/qV6hYUXrzcI.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca może złożyć jedną ofertą w postaci pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem.

Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/335772

Ofertę w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, poziom 0, Recepcja.Data opublikowania: 15.04.2020 13:04:45
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020 07:47:56
Autor: Wojciech Walczak
Licznik odwiedzin: 458
Data Wytworzenia: 15.04.2020 12:31:31
Autor Tekstu: Wojciech Walczak
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 204 15.04.2020 12:55:34
SIWZ 220 15.04.2020 13:01:27
Załącznik nr 7 do SIWZ - Harmonogram 176 15.04.2020 13:01:31
Załączniki nr 1, 4-6 do SIWZ w wersji Word 205 15.04.2020 13:01:34
Transmisja online z otwarcia ofert 161 20.04.2020 18:09:02
Informacja z otwarcia ofert 164 23.04.2020 14:55:02
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 164 06.05.2020 08:39:28

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Dodanie dokumentacji 15.04.2020 13:01:38 Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem - w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 15.04.2020 13:04:45 Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem - w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 15.04.2020 13:17:19 Wojciech Walczak
Transmisja online z otwarcia ofert 20.04.2020 18:09:17 Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem - w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 23.04.2020 14:55:34 Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem - w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 23.04.2020 14:58:49 Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem - w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 06.05.2020 08:42:31 Danuta Kamińska-Bania

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem - w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 20.04.2020 18:19:05 Wojciech Walczak
Informacja z otwarcia ofert dodanie dokumentu 23.04.2020 14:55:20 Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem - w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 06.05.2020 08:42:31 Danuta Kamińska-Bania