Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Znak sprawy: MŚ-ZP-DKB-261-9/20

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć ofertą w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. 

Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

Ofertę sporządzoną w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze – pokój nr A.2.10.

Złożenie oferty w postaci elektronicznej nie dotyczy próbek druków o których mowa w rozdz. XI ust. 1 pkt 2) SIWZ, które należy złożyć wyłącznie w postaci fizycznych próbek, opakować i opisać zgodnie z rozdz. XI ust. 10 pkt 7) SIWZ oraz złożyć wyłącznie w siedzibie Zamawiającego zgodnie z postanowieniami rozdz. XII ust. 2 SIWZ.Data opublikowania: 31.12.2020 13:55:04
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2021 14:01:24
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 464
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu nr 777198-N-2020 179 31.12.2020 13:49:59
SIWZ nr MŚ-ZP-DKB-261-9/20 wraz załącznikami 220 31.12.2020 13:50:18
Załącznik nr 6 do SIWZ - plik wykonawczy do przygotowania wydruków wielkoformatowych do oceny oferty w kryterium „Jakość” dla Części B zamówienia 161 31.12.2020 13:50:56
Załączniki 1, 4 i 5 do SIWZ w wersji edytowalnej 155 31.12.2020 13:51:15
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 157 12.01.2021 14:52:08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540400805-N-2021 154 12.01.2021 14:52:10
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - z otwarcia ofert 142 18.01.2021 12:37:57
Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej 131 18.01.2021 12:38:43
Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej - w wersji edytowalnej 152 18.01.2021 12:38:44
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI B zamówienia 145 27.01.2021 15:14:38
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI A zamówienia 130 08.02.2021 09:22:39

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 31.12.2020 13:55:04 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 31.12.2020 14:08:29 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 12.01.2021 14:54:45 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 18.01.2021 12:39:58 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 27.01.2021 15:16:04 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 08.02.2021 09:23:13 Danuta Kamińska-Bania

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 31.12.2020 13:55:04 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 12.01.2021 14:54:45 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 18.01.2021 12:39:58 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 27.01.2021 15:16:04 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 08.02.2021 09:23:13 Danuta Kamińska-Bania