Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 30 października 2006 r.
 
  
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
MŚ/Wyd. – 23,25/2006prowadzonym przez Muzeum Śląskie w Katowicach al. W. Korfantego 3 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Ośrodek Wydawniczy AUGUSTANA Sp. z o.o. pl. ks. M. Lutra 3 Bielsko Biała.
 
Uzasadnienie
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 3 oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 7018,05 zł brutto. Po przeprowadzeniu oceny i badania ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Ośrodek Wydawniczy AUGUSTANA Sp. z o.o. pl. ks. M. Lutra 3 Bielsko Biała z ceną brutto 5038,60 zł.


Data opublikowania: 30.10.2006 14:41:08
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:59:21
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 463