Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o pomyłce pisarskiej w SIWZ dot. postępowania na: Wykonanie usług składu tekstów w języku polskim”

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


 

Katowice, 24 sierpnia 2006 r.
 
 
 
 
dot. postępowania:MŚ/Wyd./Skład/01/2006
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że w wyniku pomyłki pisarskiej w punkcie 5 oraz w punkcie 9 A podpunkt 8 SIWZ w postępowaniu na „Wykonanie usług składu tekstów w języku polskim” błędnie znalazła się kwota 700 000,00 zł dotycząca dochodów firmy za ostatnie 3 lata bilansowe. Zamawiający w tracie przygotowywania postępowania ustalił kwotę dochodów, jakimi ma wykazać się wykonawca na kwotę 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dot. przedmiotowego postępowania, uwzględniająca ww. poprawkę dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego podanej w ogłoszeniu o zamówieniu.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie i jest ustalony na 30 sierpnia 2006 r. na godzinę 10:00.


Data opublikowania: 24.08.2006 09:50:34
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:10:20
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 475