Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 8 listopada 2006 r.
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na druk i oprawę publikacji Leonard Pluta Jan Zyzak. Pionier mechanizacji i koncentracji wybierania złóż w górnictwie węgla kamiennego w Polsce (ISBN 83-60353-21-2)prowadzonym przez Muzeum Śląskie w Katowicach al. W. Korfantego 3 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Ośrodek Wydawniczy AUGUSTANA Sp. z o.o. pl. ks. M. Lutra 3 Bielsko Biała.
 
Uzasadnienie
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 3 oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 1024,80 zł brutto. Po przeprowadzeniu oceny i badania ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Ośrodek Wydawniczy AUGUSTANA Sp. z o.o. pl. ks. M. Lutra 3 Bielsko Biała z ceną brutto 976,00 zł.


Data opublikowania: 08.11.2006 13:21:40
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:58:23
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 497