Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dn. 22.11.2004r.

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, dn. 22.11.2004r.

OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000 EURO


Muzeum Śląskie w Katowicach zwane dalej „Zamawiającym” wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „Przetargu Nieograniczonego”, zgodnie z Art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.stycznia 2004 r. (Dz. Ust. Nr 19, poz. 177), na: Dostawę koksu opałowego do naszej siedziby w Katowicach przy Al. W. Korfantego 3.
Oferta winna obejmować:  • Cenę za dostawę 100 ton koksu grubego o granulacji 30-80 mm;

    1. w 1 kwartale 2005 r. – 50 ton (styczeń-20 ton, luty i marzec po 15 ton),
    2. w 4 kwartale 2005 r. – 50 ton (po 15 ton w październiku i listopadzie, 20 ton – grudzień),
    3. cena powinna zawierać transport do siedziby Muzeum,

  • Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych.

Termin realizacji: I,II,III,X,XI i XII 2005 r.. Oferty należy składać w siedzibie „Zamawiającego” w pok. 401 do dnia 15.12.2003r. do godz. 12.00. Oferty zostaną otwarte o godz. 1230 w dniu 15.12.2004r. Wszelkie pytania na temat zamówienia należy składać na piśmie z zachowaniem rygorów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.


Dyrektor Muzeum ŚląskiegoData opublikowania: 07.01.2005 10:47:55
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:23:21
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 495