Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o unieważnieniu postępowania

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 9 sierpnia 2006 r.
  
 
Informacja o unieważnieniu postępowania
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, w imieniu Muzeum Śląskiego w Katowicach, informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sprawa NG/Z5/PU/06/2006, na: „Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i technologicznego oraz przeniesienie budynku nr 36 „warsztat rymarza ” na miejsce wskazane w koncepcji rewitalizacji budynku nr 48 „wieża ciśnień” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 
Uzasadnienie
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął w dniu 9 sierpnia 2006 r. o godzinie 10:00. Do tego terminu do Zamawiającego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do postępowania. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1


Data opublikowania: 09.08.2006 12:23:06
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:17:40
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 535