Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 1 września 2006 r.
 
 

 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177, z późniejszymi zmianami) w imieniu Muzeum Śląskiego w Katowicach, informuję, że w postępowaniu NG/Z5/PU/06II/2006, o udzielenie zamówienia publicznego na WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO I TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZENIESIENIE BUDYNKU NR 36 „WARSZTAT RYMARZA” NA MIEJSCE WSKAZANE W KONCEPCJI REWITALIZACJI BUDYNKU NR 48 „ WIEŻA CIŚNIEŃ”, po przeprowadzonym badaniu i ocenie ofert jako najkorzystniejsza, wybrana została oferta firmy Usługi Dekarsko-Blacharskie i Budowlane Galas Piotr ul. Beskidzka 5/01 Świętochłowice.
 
Uzasadnienie
Po przeprowadzeniu badania wniosków o dopuszczenie do postępowania firma Usługi Dekarsko-Blacharskie i Budowlane Galas Piotr
ul. Beskidzka 5/01 Świętochłowice jako jedyna złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniała wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w związku z tym została zaproszona do składania ofert. W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzeniu jej badania i wykonania wszystkich czynności, jakie przewiduje Ustawa, Zamawiający wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.


Data opublikowania: 01.09.2006 12:00:07
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:09:54
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 503