Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dn. 17.11.2003r.

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, dn. 17.11.2003r.

OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Muzeum Śląskie w Katowicach zwane dalej „Zamawiającym” wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „Przetargu Nieograniczonego”, zgodnie z Art. 28 Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dnia 10.06.1994 r. (Dz. Ust. Nr 76, poz. 344 z późniejszymi zmianami), na: Dostawę koksu opałowego do naszej siedziby w Katowicach przy Al. W. Korfantego 3.


Oferta winna obejmować:  • Cenę za dostawę 100 ton koksu grubego o granulacji 30-80 mm;

    1. w 1 kwartale 2004 r. – 50 ton (styczeń-20 ton, luty i marzec po 15 ton),
    2. w 4 kwartale 2004 r. – 50 ton (po 15 ton w październiku i listopadzie, 20 ton – grudzień),
    3. cena powinna zawierać transport do siedziby Muzeum,

  • Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych.

Termin realizacji: I,II,III,X,XI i XII 2004 r.


Oferty należy składać w siedzibie „Zamawiającego” w pok. 401 do dnia 08.12.2003r. do godz. 12.00.
Oferty zostaną otwarte o godz. 1230 w dniu 08.12.2003r.
Wszelkie pytania na temat zamówienia należy składać na piśmie z zachowaniem rygorów Art. 21 Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dnia 10.06.1994 r. (Dz. Ust. Nr 76, poz. 344 z późniejszymi zmianami).


Dyrektor Muzeum ŚląskiegoData opublikowania: 07.01.2005 10:42:27
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:23:01
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 416