Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Konkurs na scenariusz wystawy stałej historii Górnego Śląska w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe
Data opublikowania: 15.06.2012 15:10:11
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:34:00
Autor: Justyna Gola
Licznik odwiedzin: 635
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o konkursie 235 15.06.2012 15:11:14
Regulamin Konkursu 555 20.06.2012 17:28:53
Zal. A.1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 258 20.06.2012 17:29:52
Zal. A.2 - Oswiadczenie z art. 22 244 20.06.2012 17:30:26
Zal. A.3 - Oswiadczenie z art. 24 ust. 1 269 20.06.2012 17:31:22
Zal. A.4 - Wykaz uslug 228 20.06.2012 17:31:48
Zal. A.5 - Wykaz osob 279 20.06.2012 17:32:12
Zal. A.6 - Wzor pokwitowania zlozenia pracy 299 20.06.2012 17:33:08
Zal. A.7 - Oswiadczenie o przeniesieniu praw autorskich 250 20.06.2012 17:33:37
Zal. A.8 - Oswiadczenie o podwykonawcach 250 20.06.2012 17:34:11
Zal. A.9 - Karta Identyfikacyjna 228 20.06.2012 17:34:31
Zal. A.10 - Istotne postanowienia umowne 267 20.06.2012 17:35:14
Zal. B.1 - Diagram pojęciowy 268 20.06.2012 17:35:45
Zal. B.2 - Opis do diagramu 461 20.06.2012 17:36:06
Zal. B.3 - Opis kapsuł czasu 311 20.06.2012 17:36:46
Zal. B.5 - Wytyczne sala dla dzieci 291 20.06.2012 17:37:26
Zal. B.6 - Mapa Rejencji Opolskiej 302 20.06.2012 17:38:08
Zal.C.1 - Opis zalozen techniczno-funkcjonalnych 591 20.06.2012 17:38:54
Zal.C.2 - Prezentacja projektu R&R 1469 20.06.2012 17:39:41
Zal.C.3.1 - Schemat otoczenia nowej siedziby Muzeum Slaskiego 270 20.06.2012 17:40:07
Zal.C.3.2 - Struktura otoczenia nowej siedziby Muzeum Slaskiego 264 20.06.2012 17:40:25
Zal.C.3.3 - Widok ogolny nowej siedziby Muzeum Sląskiego od zachodu 249 20.06.2012 17:40:52
Zal.C.4.1 - Schemat funkcji w obiekcie 274 20.06.2012 17:41:23
Zal.C.4.2 - Schemat dojsc pieszych do Muzeum 281 20.06.2012 17:41:55
Zal.C.4.3 - Lokalizacja toalet P-2 i P-4 264 20.06.2012 17:42:15
Zal.C.5.1 - Widok poziomu P-4 w obiekcie 258 20.06.2012 17:42:34
Zal.C.5.2 - Widok poziomu P-4 w obiekcie z Foyer 250 20.06.2012 17:42:55
Zal.C.5.3 - Widok poziomu P-4 i P-2 w obiekcie z pochylni 249 20.06.2012 17:43:33
Zal.C.6.1 - Lokalizacja wystawy historii G.Slaska na poziomie P-4 230 20.06.2012 17:43:51
Zal.C.6.2 - Lokalizacja wystaw stalych na P-2 250 20.06.2012 17:44:26
Zal.C.6.3 - Lokalizacja wystaw stalych na P-4 227 20.06.2012 17:44:45
Zal.C.6.4 - Uklad scianek ekspozycyjnych 230 20.06.2012 17:45:08
Zal.C.7.1 - Rzut poziomu P-4 całosc 315 20.06.2012 17:46:01
Zal.C.7.2 - Przekroj podluzny I-I przez obiekt 300 20.06.2012 17:46:25
Zal.C.7.3 - Przekroj poprzeczny II-II przez obiekt 309 20.06.2012 17:46:48
Zal. A.1 do A.9 - WERSJA EDYTOWALNA 213 20.06.2012 17:47:23
Odpowiedzi na pytania dot. Regulaminu Konkursu 235 05.07.2012 12:51:16
Informacja o dopuszczeniu do składania prac konkursowych 222 28.09.2012 15:47:43
Zmiana Regulaminu Konkursu 259 28.09.2012 15:49:24
Informacja o wynikach konkursu 346 03.10.2012 14:17:29
Ogłoszenie o wynikach konkursu 342 05.10.2012 14:48:47