Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 26 lipca 2006 r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177, z późniejszymi zmianami), informujemy, że w postępowaniu NG/Z8II/PEU/04/2006, o udzielenie zamówienia publicznego na „„Wykonanie dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej terenu inwestycji oraz opracowanie projektów utylizacji istniejących skażeń w trybie ustawy o ochronie środowiska, po przeprowadzonym badaniu i ocenie ofert jako najkorzystniejsza, wybrana została oferta firmy PUPH PROGEO Sp. z o.o.  ul. B. Chrobrego 31/153 40-881 Katowice.

 

Uzasadnienie

Firma PUPH PROGEO Sp. z o.o. jako jedyna spełniała wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego. W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzeniu jej badania i wykonania wszystkich czynności, jakie przewiduje Ustawa, Zamawiający wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.

 Data opublikowania: 27.07.2006 14:39:51
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:20:38
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 454