Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowanie NG/ODWIERTY/PEU/01/2006

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 2 listopada 2006 r.
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177, z późniejszymi zmianami) w imieniu Muzeum Śląskiego w Katowicach, informuję, że w postępowaniu NG/ODWIERTY/PEU/01/2006, o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego, na „WYKONANIE ODWIERTÓW WRAZ Z DOKUMENTACJĄ GEOTECHNICZNĄ ORAZ WYTYCZNYMI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH”, po przeprowadzonym badaniu i ocenie ofert jako najkorzystniejsza, wybrana została oferta firmy PUPH PROGEO Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 31/153 40-881 Katowice z ceną brutto 439 200,00 zł.
 
Uzasadnienie
Po przeprowadzeniu badania wniosków o dopuszczenie do postępowania firma PROGEO jako jedyna spełniała wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego i została zaproszona do składania ofert. W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzeniu jej badania i oceny, Zamawiający wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.


Data opublikowania: 02.11.2006 10:07:05
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:59:04
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 442