Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 5 września 2006 r.
 
 
 
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) w imieniu Muzeum Śląskiego w Katowicach, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk i oprawę publikacji Grafika i rysunek polski 1800-1945. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach Opracowała Katarzyna Jarmuł (ISBN 83-60353-00-X) wybrana została oferta PW TOLEK Drukarnia im. K.Miarki ul. Żwirki i Wigury 1 Mikołów.
Uzasadnienie
 
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzeniu badania ofert i wykonania wszystkich czynności, jakie przewiduje Ustawa, Zamawiający stwierdził, że oferta spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego oraz jako, że jedynym kryterium wyboru była najniższa cena, oferta przedstawia najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert, wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.


Data opublikowania: 05.09.2006 14:08:07
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:08:57
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 465