Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Świadczenie usług obejmujących: „Kwalifikowaną ochronę fizyczną osób i mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach i konwojowanie”

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe
Data opublikowania: 07.11.2015 10:02:06
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 09:48:58
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 533
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 278 07.11.2015 10:02:48
Dokumentacja przetargowa 214 07.11.2015 10:03:06
Wzory wykazów - do pobrania 249 09.11.2015 13:14:02
modyfikacja treści siwz 249 09.11.2015 16:01:10
Załącznik 1 do modyfikacji - Załączniki graficzne 1-8 do SIWZ 234 09.11.2015 16:01:23
Odpowiedzi na pytania 256 12.11.2015 15:46:38
SIWZ 274 12.11.2015 15:46:57
FORMULARZ OFERTY - wzór 230 12.11.2015 15:47:14
Informacja dot. braku przynależności do grupy kapitałowej 258 12.11.2015 15:47:27
Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę-WZÓR 224 12.11.2015 15:47:49
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - WZÓR 218 12.11.2015 15:48:06
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - WZÓR 212 12.11.2015 15:48:26
WYKAZ OSÓB - WZÓR 233 12.11.2015 15:48:56
WYKAZ USŁUG - WZÓR 238 12.11.2015 15:49:11
FORMULARZ OBLICZENIA CENY - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 242 12.11.2015 15:49:27
odpowiedzi na pytania - 18.11.2015 243 18.11.2015 13:40:12
Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dn. 18.11.2015 - pytania z dn. 16.11.2015 285 18.11.2015 13:40:32
Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dn. 18.11.2015 - pytania z dn. 18.11.2015 232 18.11.2015 13:40:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 307 04.12.2015 12:41:41

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
dodanie dokumentacji przetargowej 07.11.2015 10:03:17 Danuta Kamińska-Bania
dodanie wzorów wykazów do pobrania 09.11.2015 13:14:17 Danuta Kamińska-Bania
modyfikacja treści siwz 09.11.2015 16:01:28 Danuta Kamińska-Bania
Odpowiedzi na pytania i załączniki w formie edytowalnej 12.11.2015 15:49:54 Danuta Kamińska-Bania
dodanie odpowiedzi na pytania 18.11.2015 13:40:56 Danuta Kamińska-Bania
Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.12.2015 12:41:49 Danuta Kamińska-Bania