Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dn. 26.09.2003r.

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, dn. 26.09.2003r.


OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Muzeum Śląskie w Katowicach zwane dalej „Zamawiającym” wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „Przetargu Nieograniczonego”, zgodnie z Art. 28 Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dnia 10.06.1994 r. (Dz. Ust. Nr 76, poz. 344 z późniejszymi zmianami), na: Dostawę koksu opałowego do naszej siedziby w Katowicach przy Al. W. Korfantego 3.


Oferta winna obejmować:  • Cenę za dostawę 45 ton koksu grubego o granulacji 30-80 mm; w 4 kwartale roku 2003, po 15 ton w każdym miesiącu; cena powinna obejmować transport do siedziby Muzeum,
  • Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych.

Termin realizacji: X – XII br.


Oferty należy składać w siedzibie „Zamawiającego” w pok. 401 do dnia 03.10.2003r. do godz. 1200.
Oferty zostaną otwarte o godz. 1230 w dniu 03.10.2003r.
Wszelkie pytania na temat zamówienia należy składać na piśmie z zachowaniem rygorów Art. 21 Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dnia 10.06.1994 r. (Dz. Ust. Nr 76, poz. 344 z późniejszymi zmianami).


Dyrektor Muzeum ŚląskiegoData opublikowania: 07.01.2005 10:40:50
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:22:55
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 596