Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-2/20.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca może złożyć jedną ofertą w postaci pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. 

Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/327126

Ofertę w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, poziom 0, recepcja.

 Data opublikowania: 12.03.2020 15:44:09
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020 07:49:49
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 452
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu nr 521756-N-2020 186 12.03.2020 15:35:26
SIWZ 2-20 wraz z załącznikami 1 i 4 252 12.03.2020 15:37:20
Załacznik nr 2 do SIWZ - OPZ 308 12.03.2020 15:37:22
Załącznik nr 3A do SIWZ - wzór umowy na część A zamówienia 180 12.03.2020 15:37:25
Załącznik nr 3B do SIWZ - wzór umowy na część B zamówienia 198 12.03.2020 15:37:27
Załącznik nr 3C do SIWZ - wzór umowy na część C zamówienia 203 12.03.2020 15:37:35
Załącznik nr 3D do SIWZ - wzór umowy na część D zamówienia 185 12.03.2020 15:37:44
Załączniki nr 1 i 4 do SIWZ w wersji edytowalnej 238 12.03.2020 15:37:46
Informacja dla Wykonawców 264 16.03.2020 20:02:59
Protokół z ostatniego półrocznego przeglądu technicznego budynku 307 16.03.2020 20:04:23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 185 16.03.2020 21:30:32
Zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia 200 16.03.2020 21:32:03
Informacja z otwarcia ofert 174 20.03.2020 10:59:34
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części B zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części A, C i D zamówienia 196 24.03.2020 13:48:52

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 12.03.2020 15:44:09 Danuta Kamińska-Bania
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 16.03.2020 20:05:25 Wojciech Walczak
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 16.03.2020 21:36:11 Wojciech Walczak
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 18.03.2020 13:52:18 Wojciech Walczak
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 20.03.2020 11:00:10 Wojciech Walczak
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 24.03.2020 13:50:26 Wojciech Walczak

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 12.03.2020 15:44:09 Danuta Kamińska-Bania
Informacja dla Wykonawców Dodano nowy dokument 16.03.2020 20:04:47 Wojciech Walczak
Protokół z ostatniego półrocznego przeglądu technicznego budynku Dodano nowy dokument 16.03.2020 20:05:08 Wojciech Walczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodano nowy dokument 16.03.2020 21:30:38 Wojciech Walczak
Zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia Dodano nowy dokument 16.03.2020 21:32:08 Wojciech Walczak
Informacja z otwarcia ofert Dodano nowy dokument 20.03.2020 10:59:59 Wojciech Walczak
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części B zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części A, C i D zamówienia Dodano nowy dokument 24.03.2020 13:49:12 Wojciech Walczak