Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO, z dn. 02.09.2005r., na: fabrycznie nowy samochód osobowy rok produkcji 2005

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargoweKatowice, dn. 02.09.2005r.


  


 OG??OSZENIE


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO


 


Muzeum Śląskie w Katowicach zwane dalej „Zamawiającym” wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „Przetargu Nieograniczonego”, na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartość 60.000,- EURO na: fabrycznie nowy samochód osobowy rok produkcji 2005, typu kombi.


 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie u wicedyrektora muzeum Pana Janusza Gawrona w Muzeum Śląskim w pokoju 401 (tel. 509 731 900), w godzinach od 11 do 14.


 


Przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy samochód osobowy rok produkcji 2005, typ kombi, spełniający następujące wymagania: • silnik benzynowy o pojemności 1100 – 1200 cm3  
 • moc maksymalna nie mniej niż: 55KM
 • maksymalny moment obr. nie mniejszy niż 90Nm
 • wysokość samochodu nie więcej niż 1500 mm z relingami
 • rozstaw osi co najmniej 2400 mm
 • maksymalna pojemność bagażnika nie mniejsza niż 1100 l
 • pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 50 l
 • przednie światła przeciwmgielne
 • wspomaganie kierownicy,
 • fotel kierowcy z regulacją wysokości
 • regulacja wysokości kolumny kierowniczej
 • centralny zamek, 
 • elektrycznie opuszczane szyby przednie,
 • poduszki przednie dla kierowcy i pasażera (poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji)
 • zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości,
 • podgrzewana szyba tylna,
 • dzielona i kładziona tylna kanapa
 • lakier nie metalizowany
 • klimatyzacja,
 • relingi dachowe,
 • immobilizer oraz drugie, dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą
 • radio stereo z odtwarzaczem + co najmniej 2 głośniki, antena
 • tylna szyba otwierana niezależnie od klapy bagażnika.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych, a także ofert wariantowych.


 


Termin realizacji: od 28 września 2005, do 14 października 2005.


 


Wymagania stawiane oferentom:


1.  Składający ofertę – przedkłada pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych    w art. 22  ustawy z dnia 9 lutego 2004r – Prawo zamówień publicznych;


2. Składający ofertę – przedkłada pisemne oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 lutego 2004r – Prawo zamówień publicznych.


 


Wykaz wymaganych od Oferentów dokumentów:


Informacja o numerach telefonu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej oraz aktualnego adresu Oferenta celem umożliwienia Zamawiającemu przekazywanie oświadczeń lub zawiadomień zgodnie z art. 27 Ustawy.


 


Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od podmiotów przystępujących do przetargu oraz sposób oceny ofert.


Podstawą oceny będą następujące kryteria:


Formalne, których  spełnienie jest podstawą rozpatrzenia oferty, tj.:
  • zgodność z SIWZ;
  • złożenie wymaganych oświadczeń;
  • złożenie wymaganych dokumentów.

Cenowe. Każda oferta, która spełni wymogi formalne zostanie oceniona pod względem zaoferowanej ceny.


Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Oferentowi, który zaoferował najniższą cenę i ujął w ofercie wszystkie wymagania dotyczące parametrów technicznych oraz wyposażenia samochodu.


 


Wadium nie jest wymagane.


 


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 19.09.2005r. do godz. 1000.


 


Oferty zostaną otwarte o godz. 1015 w dniu 19.09.2005r w siedzibie Muzeum w pok. 401.


 


Termin związania ofertą;


Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


 


Dyrektor Muzeum ŚląskiegoData opublikowania: 02.09.2005 12:19:01
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:22:41
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 443