Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Lato insurgentów…, Kopice…

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Znak sprawy: MŚ-ZP-DKB-261-6/20

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertą w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. 

Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie, na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

Ofertę sporządzoną w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze – pokój nr A.2.10.

Złożenie oferty w postaci elektronicznej nie dotyczy egzemplarza książki (próbki) o którym mowa w rozdz. XI ust. 1 pkt 2) SIWZ, którą należy złożyć wyłącznie w postaci fizycznej próbki, opakować i opisać zgodnie z rozdz. XI ust. 10 pkt 7) SIWZ oraz złożyć wyłącznie w siedzibie Zamawiającego zgodnie z postanowieniami rozdz. XII ust. 2 SIWZ.Data opublikowania: 19.11.2020 16:21:22
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2021 14:01:46
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 335
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu nr 612593-N-2020 174 19.11.2020 15:58:49
SIWZ do postępowania nr MŚ-ZP-DKB-261-6-20 wraz z załącznikami 203 19.11.2020 15:59:40
Załaczniki nr 1 i 3 do SIWZ w wersji edytowalnej (Formularz oferty i oświadczenie) 158 19.11.2020 15:59:50
Załącznik nr 4 do SIWZ - makieta wyklejki z kieszenią do książki Kopice 170 19.11.2020 16:00:09
Odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 do treści SIWZ 142 23.11.2020 12:54:51
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - z otwarcia ofert 136 27.11.2020 13:32:39
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 135 03.12.2020 14:44:37

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Lato insurgentów..., Kopice... 19.11.2020 16:21:22 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Lato insurgentów..., Kopice... 23.11.2020 12:57:27 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Lato insurgentów..., Kopice... 27.11.2020 13:33:25 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Lato insurgentów..., Kopice... 03.12.2020 14:45:45 Danuta Kamińska-Bania

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Lato insurgentów..., Kopice... Zmiana załączników 19.11.2020 16:21:22 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Lato insurgentów..., Kopice... Zmiana załączników 23.11.2020 12:57:27 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Lato insurgentów..., Kopice... Zmiana załączników 27.11.2020 13:33:25 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Lato insurgentów..., Kopice... Zmiana załączników 03.12.2020 14:45:45 Danuta Kamińska-Bania