Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice,12 września 2006 r.
 
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie, art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Wykonanie rewaloryzacji wieży wyciągowej Warszawa” sprawa NG/Z2II/P/07/2006 prowadzonym przez Muzeum Śląskie w Katowicach al. W. Korfantego 3 w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. ul. W. Reymonta 24, 40-029 Katowice
 
Uzasadnienie
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła 1 oferta. Po przeprowadzeniu badania oferty i wykonania wszystkich czynności, jakie przewiduje Ustawa, Zamawiający stwierdził, że oferta spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego oraz jako, że jedynym kryterium wyboru była najniższa cena oferta przedstawia najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert, wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.


Data opublikowania: 13.09.2006 10:25:15
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:08:27
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 527