Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Bibliotekarz na 1/2 etatu- rekrutacja zakończona

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie zatrudni Bibliotekarza na pół etatu

Nazwa stanowiskaAsystent muzealny
DziałBiblioteka
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypół etatu
Znak referencyjnyAMB/B/MŚ
Wymagania
 • Ukończone studia wyższe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
 • Co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarza;
 • Swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów i programami porządkującymi bazy danych;
 • Znajomość standardów bibliograficznych;
 • Znajomość ustawy o bibliotekach, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • Znajomość zasad funkcjonowania Biblioteki fachowej w strukturze Muzeum;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub innych języków obcych;
 • Swobodne posługiwanie się urządzeniami peryferyjnymi, obsługa kasy fiskalnej;
 • Doskonała organizacja pracy, wysoka samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • Umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
 • Kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Otwartość na zmiany;
 • prawo jazdy kategorii B.
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

 

 • Kompleksowa realizacja zadań związanych z obsługą systemu bibliotecznego LIBRA2000;
 • Formalne i rzeczowe opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym realizacja złożonych kwerend;
 • Monitorowanie rynku wydawniczego i antykwarycznego w celu pozyskiwania i uzupełniania księgozbioru;
 • Planowe gromadzenie księgozbioru poprzez zakup, w zgodzie z polityką zamówień publicznych;
 • Fachowa obsługa czytelników – udzielanie informacji, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów, przyjmowanie i realizacja zamówień, prowadzenie statystyki udostępniania zbiorów Biblioteki;
 • Zarządzanie bazami danych oraz szkolenie użytkowników w zakresie obsługi udostępnianych baz;
 • Uczestniczenie w działaniach promocyjnych Biblioteki;
 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
 • Czynny udział w kształtowaniu polityki rozwoju Biblioteki Muzeum Śląskiego w Katowicach;
Oferujemy
 • umowę o pracę na pół etatu;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 20 września 2019 r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: AMB/B/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie

Dział Kadr

Ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Lub
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 

 

 

 Data opublikowania: 02.07.2019 16:23:30
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2019 12:55:05
Autor: Roma Bakonyi
Licznik odwiedzin: 4444
Data Wytworzenia: 02.07.2019 16:19:38
Autor Tekstu: Roma Bakonyi

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Bibliotekarz na 1/2 etatu 02.07.2019 16:23:30 Roma Bakonyi
Bibliotekarz na 1/2 etatu 30.08.2019 16:28:53 Roma Bakonyi
Bibliotekarz na 1/2 etatu 06.09.2019 09:35:48 Roma Bakonyi
Bibliotekarz na 1/2 etatu-rekrutacja zakończona 16.10.2019 12:54:35 Roma Bakonyi