Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Bibliotekarz – rekrutacja zakończona

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni na zastępstwo
Bibliotekarza (K/M)

Nazwa stanowiskaasystent muzealny
DziałBiblioteka
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjny 

BAM/B/MŚ

 

Wymagania
 • Ukończone studia wyższe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
 • Co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarza;
 • Swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów i programami porządkującymi bazy danych;
 • Znajomość standardów bibliograficznych;
 • Znajomość ustawy o bibliotekach, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • Znajomość zasad funkcjonowania Biblioteki fachowej w strukturze Muzeum;
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
 • Swobodne posługiwanie się urządzeniami peryferyjnymi, obsługa kasy fiskalnej;
 • Doskonała organizacja pracy, wysoka samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • Doświadczenie w procesie digitalizacji zbiorów bibliotecznych;
 • Gotowość do podnoszenia własnych kwalifikacji;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Otwartość na zmiany.
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 • Kompleksowa realizacja zadań związanych z obsługą systemu bibliotecznego LIBRA2000; formalne i rzeczowe opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym realizacja złożonych kwerend;
 • Monitorowanie rynku wydawniczego i antykwarycznego w celu pozyskiwania i uzupełniania księgozbioru;
 • Planowe gromadzenie księgozbioru poprzez zakup, w zgodzie z polityką zamówień publicznych;
 • Fachowa obsługa czytelników – udzielanie informacji, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów, przyjmowanie i realizacja zamówień, prowadzenie statystyki udostępniania zbiorów Biblioteki;
 • Zarządzanie bazami danych oraz szkolenie użytkowników w zakresie obsługi udostępnianych baz;
 • Uczestniczenie w działaniach promocyjnych Biblioteki;
 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
 • Czynny udział w kształtowaniu polityki rozwoju Biblioteki Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Oferujemy
 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • pracę w największym muzeum w województwie śląskim.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 18 listopada 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: BAM/B/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 21.11.2018 z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 29.10.2018 14:51:19
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018 15:24:23
Autor: Irena Wilczek
Licznik odwiedzin: 1001
Data Wytworzenia: 29.10.2018 14:47:59
Autor Tekstu: Romana Bakonyi
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Bibliotekarz 309 29.10.2018 14:49:05

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Bibliotekarz 29.10.2018 14:51:19 Irena Wilczek
Bibliotekarz - rekrutacja zakończona 27.11.2018 15:24:44 Irena Wilczek

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Bibliotekarz Zmiana załączników 29.10.2018 14:51:19 Irena Wilczek