Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Kierownik Magazynów Zbiorów-rekrutacja zakończona

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Kierownika Magazynów Zbiorów

Nazwa stanowiskaKierownik
DziałMagazyny Zbiorów
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyK/MZ/MŚ
WymaganiaKonieczne:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu jednej z dziedzin działalności podstawowej muzeum;
 • co najmniej 5-letni staż pracy w muzeach;
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, wyznaczania priorytetów;
 • zdolności organizacyjne, skrupulatność, bezkonfliktowość;
 • sumienność, odpowiedzialność;
 • wysoka kultura osobista;
 • wysoko rozwinięte zdolności personalne i interpersonalne;
 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej;

Pożądane:

 • ukończone podyplomowe studia muzeologiczne;
 • znajomość innych języków obcych;
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Magazynu Zbiorów;
 • Nadzór nad funkcjonowaniem magazynu aklimatyzacyjnego i pokoju udostępnień;
 • Koordynacja pracy pracowników Działu;
 • Nadzór nad przechowywaniem zbiorów we współpracy z Działem Konserwacji;
 • Nadzór nad wewnętrznym ruchem muzealiów i innych obiektów we współpracy z Działem Inwentaryzacji;
 • Nadzór nad realizacją umów z innymi podmiotami;
 • Znajomość technik przechowywania dla różnych grup obiektów;
 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników.
Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 10 marca 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/MZ/MŚ

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 25.02.2020 15:44:07
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2020 15:35:36
Autor: Irena Wilczek
Licznik odwiedzin: 551
Data Wytworzenia: 25.02.2020 15:38:07
Autor Tekstu: Romana Bakonyi
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 196 25.02.2020 15:38:10

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Kierownik Magazynów Zbiorów 25.02.2020 15:44:08 Irena Wilczek
Kierownik Magazynów Zbiorów-rekrutacja zakończona 15.04.2020 15:13:00 Roma Bakonyi

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Kierownik Magazynów Zbiorów Zmiana załączników 25.02.2020 15:44:08 Irena Wilczek