Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Konserwator Malarstwa lub Konserwator Papieru i Skóry – rekrutacja zakończona

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni na zastępstwo 

Konserwatora Malarstwa lub Konserwatora Papieru i Skóry

Nazwa stanowiskaKonserwator
DziałDział Konserwacji
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat                                UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Znak referencyjnyK/DK/MŚ
WymaganiaKonserwator Malarstwa

 • Ukończone studia wyższe na kierunku konserwacja malarstwa.
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy przy konserwacji malarstwa.
 • Znajomość nowoczesnych technik konserwatorskich.
 • Znajomość nowych tendencji w muzealnictwie w zakresie magazynowania oraz pakowania zbiorów.
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
 • Swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków.
 • Sumienność, odpowiedzialność.
 • Cierpliwość, skrupulatność, zdolności organizacyjne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Konserwator Papieru i Skóry

 • Ukończone studia wyższe na kierunku konserwacja papieru i skóry
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy przy konserwacji obiektów na podłożu papierowym.
 • Znajomość nowoczesnych technik konserwatorskich.
 • Znajomość nowych tendencji w muzealnictwie w zakresie magazynowania oraz pakowania zbiorów.
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
 • Swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków.
 • Sumienność, odpowiedzialność.
 • Cierpliwość, skrupulatność, zdolności organizacyjne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

Konserwator Malarstwa

 • Konserwacja obiektów w zakresie malarstwa i rzeźby polichromowanej wraz z pracami dokumentacyjnymi.
 • Sporządzanie programów prac konserwatorskich oraz opisów stanów zachowania.
 • Opieka konserwatorska nad zbiorami na galeriach wystawowych oraz w magazynach zbiorów.
 • Monitoring stanu zachowania obiektów z kolekcji malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczania obiektów, w tym warunków eksponowania, sposobów przechowywania i rodzajów opakowań.
 • Udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach szkolenia, dotyczących problematyki konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej.

Konserwator Papieru i Skóry

 • Konserwacja obiektów z kolekcji muzealnej na podłożu papierowym, skórzanym, i pergaminowym wraz z pracami dokumentacyjnymi (grafika, malarstwo, plakaty, dokumenty, książki, rzemiosło artystyczne)
 • Sporządzanie programów prac konserwatorskich oraz opisów stanów zachowania.
 • Opieka konserwatorska nad zbiorami na galeriach wystawowych oraz w magazynach zbiorów.
 • Monitoring stanu zachowania obiektów na podłożu papierowym, pergaminowym, skórzanym.
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczania obiektów, w tym warunków eksponowania, sposobów przechowywania i rodzajów opakowań.
 • Udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach szkolenia, dotyczących problematyki konserwacji papieru i skóry.
Oferujemy
 • Stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • Wysoki standard warunków pracy;
 • Szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • Udział w ciekawych i nietypowych projektach;
 • Pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 7 października 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym
w tytule wiadomości znakiem referencyjnym : K/DK/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 12 października 2018 r. z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 Data opublikowania: 06.09.2018 12:35:47
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2018 11:14:21
Autor: Roma Bakonyi
Licznik odwiedzin: 669
Data Wytworzenia: 06.09.2018 12:41:58
Autor Tekstu: Roma Bakonyi

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Konserwator Malarstwa lub Konserwator Papieru i Skóry 06.09.2018 12:42:07 Roma Bakonyi
Konserwator Malarstwa lub Konserwator Papieru i Skóry - rekrutacja zakończona 30.10.2018 11:14:57 Irena Wilczek