Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Koordynator ds. oferty przewodnickiej – rekrutacja zakończona

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni

Koordynatora ds. oferty przewodnickiej- rekrutacja zakończona

 

Nazwa stanowiska

 

 

Koordynator ds. oferty przewodnickiej

 

DziałDział Obsługi Publiczności i Organizacji Imprez
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyKOP/DOPiOI/MŚ
Wymagania
 • wykształcenie wyższe o kierunku organizacja i zarządzanie, socjologia, psychologia lub historia, historia sztuki;
 • swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub instytucji oferującej usługę przewodnicką;
 • znajomość zagadnień z zakresu organizacji usługi przewodnickiej;
 • wiedza ogólna z zakresu historii, zwłaszcza historii regionu i historii sztuki;
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • doskonała umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysokie zdolności interpersonalne;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

 • stworzenie i bieżące aktualizowanie bazy danych asystentów-przewodników zatrudnionych w Muzeum Śląskim, a także pozyskanie przewodników zewnętrznych zatrudnionych na umowę-zlecenie;
 • przygotowanie i bieżące prowadzenie wszystkich dokumentów formalno-prawnych wymaganych w ramach współpracy z przewodnikami zewnętrznymi;
 • bieżąca rekrutacja przewodników zgodnie z zapotrzebowaniem instytucji;
 • koordynowanie oferty przewodnickiej w instytucji, bieżące dostosowywanie jej do zapotrzebowania publiczności;
 • prowadzenie terminarza pracy przewodników;
 • monitorowanie opinii zwiedzających dot. usługi przewodnickiej i oferty innych instytucji;
 • opracowanie nowych produktów i ścieżek zwiedzania, zgodnych z oczekiwaniami publiczności;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów i relacji z pozyskanymi przewodnikami;
 • opracowanie cyklu szkoleń dla certyfikowanych przewodników;
 • bieżące weryfikowanie wiedzy i umiejętności przewodników;
 • współpraca z Działem Edukacji w zakresie dostosowania usługi przewodnickiej do oferowanych działań edukacyjnych instytucji;
 • współpraca przy tworzeniu ofert sprzedażowych;
 • analiza działań konkurencji;
 • inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie koordynowanych zadań.
Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 15 sierpnia 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: KOP/DOPiOI/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 21.08.2018 z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacji.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 31.07.2018 11:57:05
Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2018 15:48:46
Autor: Irena Wilczek
Licznik odwiedzin: 797
Data Wytworzenia: 31.07.2018 11:53:29
Autor Tekstu: Romana Bakonyi
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Koordynator ds. oferty przewodnickiej 316 31.07.2018 11:54:39

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Koordynator ds. oferty przewodnickiej-rekrutacja zakończona 06.09.2018 15:52:19 Roma Bakonyi
Koordynator ds. oferty przewodnickiej 31.07.2018 11:57:05 Irena Wilczek
Przeniesienie do odpowiedniego archiwum 07.09.2018 09:10:12 Paweł Świerczek
Koordynator ds. oferty przewodnickiej - rekrutacja zakończona 28.11.2018 15:49:42 Irena Wilczek

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Koordynator ds. oferty przewodnickiej Zmiana załączników 31.07.2018 11:57:05 Irena Wilczek