Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Kwalifikowana ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach i konwojowanie, numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-15/19

Kategoria: Usługi społeczne - archiwum


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., zwana dalej „Platformą”. Pełna dokumentacja dot. niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/280924.

Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości co najmniej 512 kb/s,
  • komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana przeglądarka internetowa, Internet Explorer, Chrome, FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
  • zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  • Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
  • oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Złożenie oferty wymaga podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instrukcje korzystania z Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

W przypadku pytań dotyczących działania Platformy, należy skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel.: 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, http://opennexus.pl/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych została zamieszczona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale pn.: Ochrona danych osobowych.Data opublikowania: 29.11.2019 11:58:14
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2021 15:05:58
Autor: Wojciech Walczak
Licznik odwiedzin: 423