Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Pracownik Działu Edukacji – rekrutacja zakończona

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie poszukuje pracownika do Działu Edukacji

Nazwa stanowiskaAsystent muzealny
DziałEdukacji
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyAME/DE/MŚ
Wymagania
 • wykształcenie wyższe – preferowana animacja kultury, kulturoznawstwo, pedagogika lub inne kierunki humanistyczne;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem różnych grup wiekowych;
 • umiejętność tworzenia programów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców (grupy szkolne, rodziny, seniorzy);
 • znajomość zasad dydaktyki i metodyki nauczania;
 • umiejętności administracyjne;
 • wysoka kultura osobista;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury lub sektorze NGO na podobnym stanowisku;
 • prawo jazdy kategorii B.
Obowiązki na stanowisku pracy
 • przygotowywanie koncepcyjne, wdrażanie oraz ewaluacja programów edukacyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców, w tym: grup szkolnych, dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodzin, dorosłych, seniorów itp., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze sztuką;
 • przygotowywanie materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z projektami edukacyjnymi;
 • opracowywanie i realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich;
 • opracowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkoli;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach projektów edukacyjnych i popularyzatorskich – koordynacja działań, przygotowywanie umów, opisy faktur i dokumentów;
 • organizacja pracy w przestrzeni edukacyjnej, nadzór nad jej poprawnym działaniem i promocją; realizacja niezbędnych zakupów- przygotowywanie umów, opisy faktur i dokumentów, prowadzenie we współpracy z odpowiednimi komórkami przetargów oraz przygotowywanie ofert porównawczych.
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie;
 • pracę w gronie specjalistów z zakresu edukacji muzealnej;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największym muzeum województwa śląskiego.

 

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających: 

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 10 lipca 2019 r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: AME/DE/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie

Dział Kadr

ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

 Muzeum skontaktuje się do 12.07.2019 r. z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
lub
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 

 

 Data opublikowania: 02.07.2019 12:59:16
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2019 14:44:27
Autor: Roma Bakonyi
Licznik odwiedzin: 6173
Data Wytworzenia: 02.07.2019 12:48:28
Autor Tekstu: Roma Bakonyi

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Pracownik Działu Edukacji 02.07.2019 12:59:17 Roma Bakonyi
Pracownik Działu Edukacji 02.07.2019 13:12:27 Roma Bakonyi
Pracownik Działu Edukacji - rekrutacja zakończona 19.07.2019 14:44:28 Irena Wilczek