Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

RADA MUZEUM (uchwała z dn. 3.11.2021r.)

Kategoria: Rada Muzeum


Uchwała nr 2420/285/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 3.11.2021 r.

w sprawie:

powołania Rady Muzeum Śląskiego w Katowicach

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 902) w związku z § 13 Statutu Muzeum Śląskiego
w Katowicach nadanego Uchwałą Nr III/58/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
20 października 2010 r.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1

Powołuje się Radę Muzeum Śląskiego w Katowicach w następującym składzie:
1. Rafał Kandziora
2. Maria Materla
3. Michał Czarski
4. Piotr Semka
5. dr Paweł Ukielski
6. Michał Luty
7. Barbara Klajmon
8. dr Mirosław Furmanek
9. Maciej Kluss
10. prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka
11. prof. dr hab. Jan Żaryn
12. prof. dr hab. Zbigniew Krysiak
13. ks. dr Adam Pawlaszczyk
14. Artur Adamski
15. Dawid Kamiński

§ 2

Traci moc uchwała nr 1959/141/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.09.2016 r.
w sprawie powołania Rady Muzeum Śląskiego w Katowicach, uchwała nr 979/41/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.05.2019 r. w sprawie zmiany składu Rady Muzeum Śląskiego
w Katowicach oraz uchwała nr 574/109/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4.03.
2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Muzeum Śląskiego w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa – ……………………………

Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa – ……………………………

Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa – ……………………………

Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa – ……………………………

Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa – ……………………………Data opublikowania: 23.11.2021 13:42:00
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2021 13:44:09
Autor: Alicja Kucharska
Licznik odwiedzin: 426
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Rada Muzeum Śląskiego w Katowicach 116 23.11.2021 13:40:29

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
RADA MUZEUM (uchwała z dn. 3.11.2021r.) 23.11.2021 13:42:00 Alicja Kucharska
RADA MUZEUM (uchwała z dn. 3.11.2021r.) 23.11.2021 13:44:10 akucharska

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
RADA MUZEUM (uchwała z dn. 3.11.2021r.) Dodanie załącznika 23.11.2021 13:42:00 Alicja Kucharska