Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

RADA MUZEUM (uchwała z dn. 27.09.2016r.)

Kategoria: Archiwum


Uchwała nr 1959/141/V/2016

Zarządu Województwa Śląskiego

      z dnia 27.09.2016 roku

 

w sprawie

powołania Rady Muzeum Śląskiego w Katowicach

 Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity:
Dz. U.  z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) w związku z § 13 Statutu Muzeum Śląskiego w Katowicach nadanego Uchwałą Nr III/58/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 r.

 

Zarząd Województwa Śląskiego

uchwala

 

§ 1

Powołuje się Radę Muzeum Śląskiego w Katowicach w następującym składzie osobowym:

 1. Maryna Starc-Jażdżyk,
 2. Grzegorz Wolnik,
 3. Michał Czarski,
 4. Piotr Oszczanowski,
 5. Michał Niezabitowski,
 6. Jerzy Dolinkiewicz,
 7. Lucjan Buchalik,
 8. Teresa Dudek -Bujarek,
 9. Michał Bolesławski,
 10. David Fleming,
 11. Sharon Heal,
 12. Jana Horáková,
 13. prof. Tadeusz Sławek,
 14. Jarosław Suchan,
 15. prof. Nicolas Wolf.

§ 2

Traci moc uchwała nr 2658/83/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.09.2011 r.
w sprawie powołania Rady Muzeum Śląskiego w Katowicach.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 1. Wojciech Saługa – Marszałek Województwa…………………………………………………………….
 2. Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa……………………………………………
 3. Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa…………………………………………………
 4. Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa…………………………………………………….
 5. Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa …………………………………………….


Data opublikowania: 27.10.2016 14:05:00
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2021 13:32:38
Autor: Małgorzata Cekiera
Licznik odwiedzin: 1077
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Rada Muzeum Śląskiego w Katowicach 339 27.10.2016 14:05:55

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
dodanie daty uchwały w tytule tekstu 27.10.2016 14:53:37 Malgorzata Cekiera