Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

RADA MUZEUM (uchwała z dn. 29.09.2011r.)

Kategoria: Archiwum


Uchwała nr  2658/83/IV/2011

Zarządu Województwa Śląskiego

 z dnia 29.09.2011 roku

 

w sprawie

powołania Rady Muzeum Śląskiego w Katowicach

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art.11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U.
z 1997 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), w związku z § 13 Statutu Muzeum Śląskiego w Katowicach nadanego Uchwałą Nr III/58/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 r.

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego

uchwala

 

 

§ 1

 

Powołuje się Radę Muzeum Śląskiego w Katowicach w następującym składzie osobowym:

1.   Małgorzata Tkacz-Janik,                       

2.   Henryk Mercik,

3.   Michał Czarski,

4.   Joanna Bojarska-Syrek,

5.   Paweł Ukielski,

6.   Jerzy Dolinkiewicz,

7.   prof. Ewa Chojecka,

8.   dr Lucjan Buchalik,

9.   Markus Bauer,

10. prof. Ludgarda Buzek,

11. dr Bogna Dziechciaruk-Maj,

12. Maciej Kluss,

13. Marek Meschnik,

14. dr Joanna Orlik,

15. Mariusz Wróbel.

 

 

§ 2

 

Traci moc uchwała nr 1714/91/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.09.2007 r. 

w  sprawie powołania Rady Muzeum Śląskiego w Katowicach.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

1.      Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa …………………………………….…..

2.   Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa …………………………………

3.   Aleksandra Gajewska – Przydryga – Wicemarszałek Województwa …………………….

4.   Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu Województwa ……………………………….

5.   Jerzy Gorzelik  – Członek Zarządu Województwa ………………………………………..

 Data opublikowania: 11.10.2011 12:04:04
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 08:54:06
Autor: Danuta Piękoś
Licznik odwiedzin: 625

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
zmiana 11.10.2011 12:07:25 Danuta Piękoś