Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Realizacja projektu – wystawa czasowa pn. „14 dni pod ziemią… historia walki o wolność”. 40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego we wspomnieniach górników

Kategoria: Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej


Zamawiający

  • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
  • Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, reprezentowane przez Muzeum Górnictwa Węglowego na podstawie pełnomocnictwa

Dotyczy: Realizacja projektu – wystawa czasowa pn. „14 dni pod ziemią… historia walki o wolność”. 40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego we wspomnieniach górników.
Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu wraz z dokumentacją jest dostępne pod adresem: https://zabrze.magistrat.pl/engine//bip/461/18?o=tp1&e=s|18, nazwa postępowania: „Realizacja projektu – wystawa czasowa pn. „14 dni pod ziemią… historia walki o wolność”. 40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego we wspomnieniach górników”.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Nazwa i adres wykonawcy, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia: VIDIFILM ALICJA SCHATTON-LUBOS, ul. Wolności 13, 42-674 Zbrosławice, NIP: 7561375333.Data opublikowania: 25.10.2021 14:53:38
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2021 17:59:40
Autor: Wojciech Walczak
Licznik odwiedzin: 176
Data Wytworzenia: 25.10.2021 14:53:31
Autor Tekstu: Wojciech Walczak

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Realizacja projektu – wystawa czasowa pn. „14 dni pod ziemią... historia walki o wolność". 40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego we wspomnieniach górników 25.10.2021 14:53:38 Wojciech Walczak
Dodanie informacji o zawarciu umowy 18.11.2021 17:59:22 Wojciech Walczak