Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Adiunkta w Dziale Historii

Kategoria: Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Adiunkta w Dziale Historii 

Nazwa stanowiskaAdiunkt
DziałHistorii
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyK/H/MŚ
WymaganiaKonieczne:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii;
 • zainteresowania zawiązane z historią; w szczególności historią Górnego Śląska, industrializacją Górnego Śląska
 • co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą; ALBO:
 • znajomość przepisów prawnych wynikających z działalności muzeów:

– Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2073)

– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.)

– Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 ze zm.)

 • autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, wyznaczania priorytetów;
 • umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi;
 • umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność pracy w zespole.

Pożądane:

 • mile widziana znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie;
 • znajomość innych języków obcych;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
 • doświadczenie w pisaniu grantów;
 • prawo jazdy kategorii B – opcjonalnie
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

 • praca merytoryczna i organizacyjna związana z pracą w Dziale Historii
 • przygotowywanie wystaw stałych i czasowych;
 • gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
 • uczestniczenie w realizowaniu strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
 • prace dokumentacyjne, w szczególności dokumentacji elektronicznej zbiorów;
 • właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
 • inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 31 lipca 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/H/MŚ

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 07.07.2020 10:00:23
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2020 08:36:36
Autor: Paulina Pfeifer
Licznik odwiedzin: 643