Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Asystenta Muzealnego

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Asystenta Muzealnego 

Nazwa stanowiskaAsystent Muzealny w Dziale Dokumentacji Mechanicznej
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyK/MŚ/DDM
WymaganiaKonieczne:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii lub kierunków pokrewnych;
 • wiedza merytoryczna oraz zainteresowania związane z fotografią dotyczącą Górnego Śląska, głównie historyczno-społeczną, ale również dokumentalną lub artystyczną;
 • co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
 • biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole; umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność budowania relacji
 • otwartość na zmiany
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, wyznaczania priorytetów;
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;

Pożądane:

 • autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub inne formy udziału w tych projektach;
 • znajomość przepisów prawa związanych z prawem autorskim;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
 • umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi;
 • doświadczenie w pisaniu grantów;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • prawo jazdy kategorii B – opcjonalnie
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

 • praca merytoryczna i organizacyjna związana z pracą w Dziale Dokumentacji Mechanicznej
 • prace dokumentacyjne, w szczególności dokumentacji elektronicznej zbiorów;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych fotografii;
 • przygotowywanie wystaw stałych i czasowych;
 • aktywne poszukiwanie i gromadzenie zbiorów fotograficznych, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów fotografii;
 • uczestniczenie w realizowaniu strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
 • właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
 • inicjowanie i utrzymywanie współpracy z innymi instytucjami muzealnymi i akademickimi;
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników;
Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 13 listopada 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/MŚ/DDM

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 Data opublikowania: 12.10.2020 16:01:59
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2020 08:08:04
Autor: Paulina Pfeifer
Licznik odwiedzin: 950

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Rekrutacja na stanowisko Asystenta Muzealnego 12.10.2020 16:02:00 Paulina Pfeifer