Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Głównego Księgowego

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie zatrudni
Głównego Księgowego

Nazwa stanowiskaGłówny Księgowy
DziałFinansowo-Księgowy
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyGK/FK/MŚ
WymaganiaKonieczne:

Wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Pożądane:

 • co najmniej 5 lat praktyki w księgowości;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobra znajomość ustaw: o finansach publicznych; o rachunkowości; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o muzeach, a także wszystkich innych przepisów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków głównego księgowego wynikających z ustawy o rachunkowości;
 • umiejętność prawidłowego interpretowania i stosowania przepisów prawnych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel);
 • bardzo dobre umiejętności analityczne;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem;
 • umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;
Obowiązki na stanowisku pracy
 • zarządzanie zespołem księgowo-finansowym;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 • prowadzenie rachunkowości zarządczej;
 • opracowywanie projektów planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją;
 • realizowanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi w sposób racjonalny i efektywny;
 • nadzorowanie prawidłowego obliczania podatków i składek oraz terminowej realizacji zobowiązań;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych, zarządzeń dotyczących spraw finansowo-księgowych w szczególności polityki rachunkowości muzeum;
 • współpraca z dyrekcją muzeum w zakresie tworzenia polityki finansowej instytucji.
Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 10 lipca 2021 r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: GK/FK/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Lub
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 05.07.2021 08:47:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2022 07:36:13
Autor: Karolina Surpeta
Licznik odwiedzin: 379

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Rekrutacja na stanowisko Głównego Księgowego 05.07.2021 08:47:36 Karolina Surpeta