Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Sztuki

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje Kierownika do Działu Sztuki

 

Nazwa stanowiskaKierownik Działu
DziałSztuki
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyK/MŚ/DS
WymaganiaKonieczne:

Wymagania zgodne z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.):

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki;
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
 • co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • bardzo dobra znajomość prawa autorskiego;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych i informacyjnych;
 • autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów sobie i podległemu zespołowi pracowników;
 • umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;
 • otwartość na zmiany;
 • umiejętność zarządzania zmianą;
 • prawo jazdy kategorii B.
 • Pożądane:
 • tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych;
 • znajomość innych języków obcych;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
 • doświadczenie w pisaniu grantów;
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 • kuratorska opieka nad wystawami stałymi Działu Sztuki;
 • przygotowywanie wystaw stałych;
 • przygotowywanie wystaw czasowych;
 • gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
 • realizowanie strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
 • nadzór i koordynowanie prac dokumentacyjnych, w szczególności prowadzenie działowych ksiąg inwentarzowych muzealiów, nadzór oraz prowadzenie dokumentacji elektronicznej zbiorów;
 • właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
 • planowanie, kierowanie i monitorowanie prac działu oraz odpowiedzialność za całokształt projektów realizowanych przez jego pracowników;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
 • inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników;
 • kierowanie samochodem służbowym w ramach podróży służbowych.
Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

 w terminie do 17 grudnia 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/MŚ/DS

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 Data opublikowania: 03.12.2020 15:22:41
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2020 12:46:59
Autor: Paulina Pfeifer
Licznik odwiedzin: 479

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Sztuki 03.12.2020 15:22:41 Paulina Pfeifer
Rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Sztuki 11.12.2020 14:58:06 Paulina Pfeifer