Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Konserwatora papieru

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Konserwatora papieru 

Nazwa stanowiskaKonserwator papieru
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyK/MŚ/PKZ
Wymagania
 • Ukończone studia wyższe na kierunku konserwacja papieru i skóry.
 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy przy konserwacji papieru.
 • Znajomość nowoczesnych technik konserwatorskich.
 • Znajomość nowych tendencji w muzealnictwie w zakresie magazynowania oraz pakowania zbiorów.
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
 • Swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków.
 • Sumienność, odpowiedzialność.
 • Cierpliwość, skrupulatność, zdolności organizacyjne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Wysoka kultura osobista.
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

 • Konserwacja obiektów wykonanych na podłożu papierowym wraz z pracami dokumentacyjnymi.
 • Sporządzanie programów prac konserwatorskich oraz opisów stanów zachowania.
 • Opieka konserwatorska nad zbiorami na galeriach wystawowych oraz w magazynach zbiorów.
 • Monitoring stanu zachowania obiektów.
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczania obiektów, w tym warunków eksponowania, sposobów przechowywania i rodzajów opakowań.
 • Udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach szkolenia, dotyczących problematyki konserwacji papieru.
Oferujemy
 • Pracę w prestiżowej instytucji kultury.
 • Udział w ciekawych  i nietypowych projektach.
 • Interesującą i satysfakcjonującą pracę.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny
 • portfolio prac z zaznaczeniem roli w projekcie
 • referencje (co najmniej dwie)

w terminie do 30 października 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/MŚ/PKZ

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 Data opublikowania: 08.09.2020 08:58:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2020 09:52:20
Autor: Paulina Pfeifer
Licznik odwiedzin: 615

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Rekrutacja na stanowisko Konserwatora papieru 28.09.2020 13:40:13 Paulina Pfeifer