Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Ogrodnika (ogrodnik terenów zielonych) – rekrutacja zakończona

Kategoria: Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Ogrodnika (ogrodnik terenów zielonych)

 

Nazwa stanowiskaOgrodnik
DziałDział Administracyjno-Gospodarczy
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyK/DA/MŚ
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie: Zawodowe
 • Minimum roczne doświadczenie w pielęgnacji ogrodów, terenów zielonych
 • Umiejętność obsługi sprzętu i narzędzi ogrodniczych
 • Znajomość zasad pielęgnacji i utrzymania zieleni, szczególnie trawników
 • Znajomość materiałów wykorzystywanych przy pielęgnacji zieleni
 • Umiejętność rozróżniania gatunków roślin ozdobnych
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Rozwaga, spostrzegawczość, refleks
 • Podzielność i koncentracja uwagi
 • Dobra kondycja fizyczna
 • Rzetelność oraz dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
 • Prawo jazdy kategorii B.
Wymagania pożądane:
 • Aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie ze stosowania środków ochrony roślin  lub chęć ukończenia kursu

 

Obowiązki na stanowisku pracy :
 • Pielęgnacja terenów trawiastych (koszenie, nawożenie itp.)
 • Pielęgnacja krzewów i bylin (przesadzanie, przycinanie itp.)
 • Obsługa, konserwacja i drobne naprawy maszyn i narzędzi  ogrodniczych
 • Prace porządkowe
 • Prace przygotowawcze (transport ziemi, przygotowywanie podłoża pod nasadzenia)
 • Wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin
 • Drobne prace gospodarcze
 • Zakładanie terenów zielonych
Oferujemy:

 

 

 • stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • Pracę w systemie równoważnym
 • Możliwość kształcenia

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 14 czerwca 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/DA/MŚ

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 Data opublikowania: 29.05.2020 17:00:52
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2020 08:25:30
Autor: Sandra Braksator-Malina
Licznik odwiedzin: 498

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Rekrutacja na stanowisko Ogrodnika (ogrodnik terenów zielonych) 29.05.2020 17:00:52 Sandra Braksator-Malina
Rekrutacja na stanowisko Ogrodnika (ogrodnik terenów zielonych) 29.05.2020 17:09:20 Sandra Braksator-Malina
Rekrutacja na stanowisko Ogrodnika (ogrodnik terenów zielonych) - rekrutacja zakończona 30.06.2020 08:25:30 Sandra Braksator-Malina