Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Redaktora

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie zatrudni
Redaktora 

Nazwa stanowiskaRedaktor
DziałWydawniczy
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat – umowa na zastępstwo z możliwością przedłużenia
Znak referencyjnyMŚ/K/DW
Obowiązki na stanowisku pracy
 • redagowanie tekstów ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność kompozycji, konstrukcji logicznej oraz na poprawność językową, a także wnoszenie stosownych poprawek w programie MS Word;
 • czytanie tekstów pod kątem zasadności ich zilustrowania oraz redakcyjne opracowanie materiałów ilustracyjnych;
 • czytanie tekstów pod kątem zasadności opatrywania ich materiałami pomocniczymi (aneksy, indeksy, słowniki itp.) oraz redakcyjne opracowanie tych materiałów;
 • uzgadnianie ostatecznego brzmienia tekstów przewidzianych do druku z ich autorami i redaktorami naukowymi w drodze autoryzacji prac;
 • formułowanie wytycznych i sugestii dla redaktora technicznego w celu nadania publikacjom ostatecznego kształtu edytorskiego;
 • wykonywanie korekt technicznych i redakcyjnych na wydrukach oraz na plikach MS Word lub PDF;
 • nanoszenie poprawek autorskich po korektach autorskich na wydrukach oraz na plikach MS Word lub PDF;
 • współpraca z innymi działami Muzeum – wykonywanie redakcji i korekt tekstów przekazywanych z innych działów;
Wymagania
 • wykształcenie wyższe filologiczne;
 • bardzo dobra znajomość programów MS Word oraz Adobe Acrobat Pro lub Adobe Reader lub pokrewnego;
 • doświadczenie w redagowaniu publikacji potwierdzone dostarczeniem przykładów realizacji 3 publikacji oznaczonych numerem ISBN, w tym przynajmniej jednej opatrzonej przypisami (oryginały, które zostaną zwrócone po zakończeniu procesu rekrutacji, lub pliki PDF);
 • znajomość pakietu MS Office;
 • doskonała organizacja pracy;
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem;
 • asertywność;
 • samodzielność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
 • Mile widziane będzie doświadczenie przy projektach dla instytucji kultury i/lub znajomość procesu wydawniczego i rynku wydawniczego.
Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 20.08.2021 r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: MŚ/K/DW lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Lub
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 30.07.2021 08:01:55
Data ostatniej modyfikacji: 23.08.2021 07:20:33
Autor: Paulina Pfeifer
Licznik odwiedzin: 1076

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Rekrutacja na stanowisko Redaktora 30.07.2021 08:11:49 Paulina Pfeifer